Diễn Đàn Thần Tài
Thông báo
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!

Kết quả XSMT - Kết quả xổ số Miền trung ngày 10-07-2024

Kết quả xổ số miền trung
Đài Đà Nẵng Khánh Hoà
G8 87 26
G7 459 738
G6 2091 4241
7679 1194
0499 2134
G5 2050 5273
G4 85755 05815
62541 92995
83043 53537
53787 59634
64613 69976
18351 86489
51050 14576
G3 97922 08893
46713 36465
G2 30061 65235
G1 00830 61105
ĐB 138382 473146
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (10/07/2024)
Đầu Đà Nẵng Khánh Hoà
0 05
1 13, 13 15
2 22 26
3 30 35, 37, 34, 34, 38
4 41, 43 46, 41
5 55, 51, 50, 50, 59
6 61 65
7 79 76, 76, 73
8 82, 87, 87 89
9 91, 99 93, 95, 94
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đắc Lắc Quảng Nam
G8 09 80
G7 044 382
G6 0745 7961
2440 4887
2107 2577
G5 5378 1204
G4 46976 69471
42370 14902
85288 14232
68605 73173
08083 33198
74513 05086
73104 14552
G3 67820 30059
53248 25682
G2 03619 61698
G1 35937 21519
ĐB 383140 557763
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (09/07/2024)
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 05, 04, 07, 09 02, 04
1 19, 13 19
2 20
3 37 32
4 40, 48, 45, 40, 44
5 59, 52
6 63, 61
7 76, 70, 78 71, 73, 77
8 88, 83 82, 86, 87, 82, 80
9 98, 98
Kết quả xổ số miền trung
Đài Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 35 11
G7 926 714
G6 2327 3558
0145 7980
9004 0854
G5 2904 7128
G4 83819 25500
30637 11582
86886 09826
53049 77595
98806 62097
07856 37125
82084 47805
G3 72094 21643
14854 19676
G2 82183 77483
G1 91387 10538
ĐB 174608 778965
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (08/07/2024)
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 08, 06, 04, 04 00, 05
1 19 14, 11
2 27, 26 26, 25, 28
3 37, 35 38
4 49, 45 43
5 54, 56 58, 54
6 65
7 76
8 87, 83, 86, 84 83, 82, 80
9 94 95, 97
Kết quả xổ số miền trung
Đài Khánh Hoà Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 36 57 65
G7 555 883 116
G6 9658 2307 4062
9658 9698 4681
3767 5041 7162
G5 7606 7862 4969
G4 53158 88979 14272
29496 86551 58169
71820 82046 44394
57103 96765 72203
50862 42435 77500
94556 05667 35739
25681 31855 66045
G3 00148 37914 90278
00640 86546 79977
G2 33377 99190 69394
G1 44544 17770 67759
ĐB 268289 649329 188588
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (07/07/2024)
Đầu Khánh Hoà Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 03, 06 07 03, 00
1 14 16
2 20 29
3 36 35 39
4 44, 48, 40 46, 46, 41 45
5 58, 56, 58, 58, 55 51, 55, 57 59
6 62, 67 65, 67, 62 69, 69, 62, 62, 65
7 77 70, 79 78, 77, 72
8 89, 81 83 88, 81
9 96 90, 98 94, 94
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
G8 37 88 05
G7 278 526 783
G6 3741 9359 6160
2865 0840 5084
8816 7289 3285
G5 8461 4859 7173
G4 17388 84112 26876
82744 92349 85257
65812 37828 08143
85329 21846 83726
73666 93114 44835
27771 73993 28011
02781 43927 76552
G3 77615 28667 02796
77331 77568 59332
G2 83564 54081 16990
G1 56259 79703 43500
ĐB 232916 101248 421628
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (06/07/2024)
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 03 00, 05
1 16, 15, 12, 16 12, 14 11
2 29 28, 27, 26 28, 26
3 31, 37 32, 35
4 44, 41 48, 49, 46, 40 43
5 59 59, 59 57, 52
6 64, 66, 61, 65 67, 68 60
7 71, 78 76, 73
8 88, 81 81, 89, 88 84, 85, 83
9 93 90, 96
Kết quả xổ số miền trung
Đài Gia Lai Ninh Thuận
G8 73 32
G7 561 396
G6 1687 0934
5872 6010
6531 1871
G5 4588 0486
G4 89517 88974
51650 85995
46354 87011
27761 37811
04102 61045
77346 62384
90951 30944
G3 68843 29031
57494 58904
G2 46542 86749
G1 72622 96627
ĐB 022294 926307
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (05/07/2024)
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02 07, 04
1 17 11, 11, 10
2 22 27
3 31 31, 34, 32
4 42, 43, 46 49, 45, 44
5 50, 54, 51
6 61, 61
7 72, 73 74, 71
8 88, 87 84, 86
9 94, 94 95, 96
Kết quả xổ số miền trung
Đài Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 62 50 03
G7 321 878 217
G6 6824 1234 9199
8142 7611 8789
3205 1875 1054
G5 9575 8764 3598
G4 16818 42022 88248
56381 89440 13875
77601 72258 16653
24348 11004 11259
65655 54322 45415
50117 06507 87866
84052 19054 08649
G3 52263 36184 10711
16516 48839 11277
G2 70678 34556 56877
G1 96621 02291 82343
ĐB 563819 667402 326890
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (04/07/2024)
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01, 05 02, 04, 07 03
1 19, 16, 18, 17 11 11, 15, 17
2 21, 24, 21 22, 22
3 39, 34
4 48, 42 40 43, 48, 49
5 55, 52 56, 58, 54, 50 53, 59, 54
6 63, 62 64 66
7 78, 75 75, 78 77, 77, 75
8 81 84 89
9 91 90, 98, 99
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đà Nẵng Khánh Hoà
G8 94 21
G7 734 306
G6 2790 2726
6319 4775
7714 9684
G5 1064 8459
G4 26240 93632
92858 64746
54264 04073
54651 09011
18060 28883
67977 51624
94502 89831
G3 83558 65063
69857 98305
G2 22575 58413
G1 75174 10122
ĐB 817339 300596
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (03/07/2024)
Đầu Đà Nẵng Khánh Hoà
0 02 05, 06
1 19, 14 13, 11
2 22, 24, 26, 21
3 39, 34 32, 31
4 40 46
5 58, 57, 58, 51 59
6 64, 60, 64 63
7 74, 75, 77 73, 75
8 83, 84
9 90, 94 96
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đắc Lắc Quảng Nam
G8 53 19
G7 316 200
G6 3310 4727
2655 1997
0782 7548
G5 7108 7219
G4 73023 01684
69422 76510
68550 89882
74306 68339
43509 36809
50344 66343
73704 86901
G3 23685 95202
64045 74127
G2 67211 32732
G1 76520 87343
ĐB 945687 685646
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (02/07/2024)
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 06, 09, 04, 08 02, 09, 01, 00
1 11, 10, 16 10, 19, 19
2 20, 23, 22 27, 27
3 32, 39
4 45, 44 46, 43, 43, 48
5 50, 55, 53
6
7
8 87, 85, 82 84, 82
9 97
Kết quả xổ số miền trung
Đài Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 03 19
G7 667 375
G6 1588 8007
9027 5668
1796 8187
G5 0079 6078
G4 47096 89888
85531 49599
53962 10534
04237 28082
70845 09494
58895 21404
16173 97610
G3 28038 65787
07489 28256
G2 81438 77016
G1 33060 13262
ĐB 881691 459623
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (01/07/2024)
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 03 04, 07
1 16, 10, 19
2 27 23
3 38, 38, 31, 37 34
4 45
5 56
6 60, 62, 67 62, 68
7 73, 79 78, 75
8 89, 88 87, 88, 82, 87
9 91, 96, 95, 96 99, 94
Kết quả xổ số miền trung
Đài Khánh Hoà Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 37 44 49
G7 820 436 793
G6 7392 0772 4663
8453 5164 6341
4011 2182 8130
G5 3092 5070 9140
G4 55145 97452 01960
06842 16882 56237
49119 41592 89585
15160 03396 58300
53200 33152 46813
46667 48296 84751
50065 58263 03903
G3 04775 06779 29501
98633 36570 62083
G2 63237 95143 95701
G1 65734 30608 89490
ĐB 204068 373746 679901
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (30/06/2024)
Đầu Khánh Hoà Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00 08 01, 01, 01, 00, 03
1 19, 11 13
2 20
3 34, 37, 33, 37 36 37, 30
4 45, 42 46, 43, 44 40, 41, 49
5 53 52, 52 51
6 68, 60, 67, 65 63, 64 60, 63
7 75 79, 70, 70, 72
8 82, 82 83, 85
9 92, 92 92, 96, 96 90, 93
Diễn Đàn Thần Tài

Diễn đàn xổ số 3 miền lớn nhất - uy tín nhất tại Việt Nam - Thantai.gg

Thương hiệu của trang web được biết đến từ đầu những năm 2000 bởi những dự đoán xổ số rất chính xác của các chuyên gia, đặc biệt là dàn đề XSMB bất tử đã tạo nên tên tuổi của chúng tôi. Ngoài ra website còn cung cấp những công cụ hỗ trợ phân tích, thống kê, soi cầu xổ số nhanh chóng.

Đặc biệt, diễn đàn xổ số Thần Tài luôn có quà tặng cực khủng lên đến hàng chục triệu đồng cho những chuyên gia giỏi về các bảng thống kê tỉ lệ trúng cao, dự đoán xổ số chuẩn xác nhất hàng tuần, hàng tháng. Tích điểm tặng lì xì cho ae điểm danh hàng ngày, tích cực bình luận, soi cầu chuẩn, topic được nhiều người xem nhất. Đây là địa chỉ Forum xổ số tin cậy cho ai yêu thích xổ số và săn số VIP thỏa thích mỗi ngày.

DMCA.com Protection Status

Kết quả xổ số

Thống kê cầu

Thống kê VIP

Tiện Ích & Công cụ

Xổ số mở rộng

lixi-39k
lixi