Diễn Đàn Thần Tài
Thông báo
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!

Kết quả XSMT - Kết quả xổ số Miền trung Thứ 6

Kết quả xổ số miền trung
Đài Gia Lai Ninh Thuận
G8 67 73
G7 703 890
G6 3852 8743
6758 0554
6704 2494
G5 4526 4928
G4 90425 70292
20282 17477
20690 26385
36481 77985
64005 36605
22689 91050
97102 15086
G3 33341 31684
71175 12795
G2 12855 47903
G1 20450 58523
ĐB 622589 958925
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (12/07/2024)
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 05, 02, 04, 03 03, 05
1
2 25, 26 25, 23, 28
3
4 41 43
5 50, 55, 52, 58 50, 54
6 67
7 75 77, 73
8 89, 82, 81, 89 84, 85, 85, 86
9 90 95, 92, 94, 90
Kết quả xổ số miền trung
Đài Gia Lai Ninh Thuận
G8 73 32
G7 561 396
G6 1687 0934
5872 6010
6531 1871
G5 4588 0486
G4 89517 88974
51650 85995
46354 87011
27761 37811
04102 61045
77346 62384
90951 30944
G3 68843 29031
57494 58904
G2 46542 86749
G1 72622 96627
ĐB 022294 926307
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (05/07/2024)
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02 07, 04
1 17 11, 11, 10
2 22 27
3 31 31, 34, 32
4 42, 43, 46 49, 45, 44
5 50, 54, 51
6 61, 61
7 72, 73 74, 71
8 88, 87 84, 86
9 94, 94 95, 96
Kết quả xổ số miền trung
Đài Gia Lai Ninh Thuận
G8 51 99
G7 639 036
G6 2611 7567
3168 4759
0981 4767
G5 7189 0735
G4 37383 42925
70288 92347
06859 36311
12798 98746
47088 54581
46921 28210
44922 96143
G3 64515 54401
15997 81072
G2 87958 66698
G1 11653 24366
ĐB 866075 805487
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (28/06/2024)
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01
1 15, 11 11, 10
2 21, 22 25
3 39 35, 36
4 47, 46, 43
5 53, 58, 59, 51 59
6 68 66, 67, 67
7 75 72
8 83, 88, 88, 89, 81 87, 81
9 97, 98 98, 99
Kết quả xổ số miền trung
Đài Gia Lai Ninh Thuận
G8 45 80
G7 290 526
G6 2283 7235
0628 5810
6094 6074
G5 3704 9863
G4 48516 75104
96362 88198
54329 67904
53374 27263
45531 31435
06159 72927
71118 16289
G3 44103 00756
18973 39628
G2 01375 48107
G1 36786 23195
ĐB 452758 745454
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (21/06/2024)
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 03, 04 07, 04, 04
1 16, 18 10
2 29, 28 28, 27, 26
3 31 35, 35
4 45
5 58, 59 54, 56
6 62 63, 63
7 75, 73, 74 74
8 86, 83 89, 80
9 94, 90 95, 98
Kết quả xổ số miền trung
Đài Gia Lai Ninh Thuận
G8 78 80
G7 584 936
G6 9372 0544
7352 8895
2498 5307
G5 0429 4849
G4 58376 60225
92812 40961
63438 90668
97336 23601
07622 84943
22355 79812
39897 78764
G3 21790 30265
44607 33615
G2 87941 03707
G1 29235 54744
ĐB 275418 338892
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (14/06/2024)
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 07 07, 01, 07
1 18, 12 15, 12
2 22, 29 25
3 35, 38, 36 36
4 41 44, 43, 49, 44
5 55, 52
6 65, 61, 68, 64
7 76, 72, 78
8 84 80
9 90, 97, 98 92, 95
Kết quả xổ số miền trung
Đài Gia Lai Ninh Thuận
G8 19 47
G7 643 332
G6 8898 5717
8885 2965
4683 6926
G5 9758 4170
G4 91634 08537
52490 37651
42283 87964
53641 72772
07631 96217
40391 89693
98878 95308
G3 38236 18558
16018 60480
G2 64352 83476
G1 07295 41537
ĐB 247798 060422
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (07/06/2024)
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 08
1 18, 19 17, 17
2 22, 26
3 36, 34, 31 37, 37, 32
4 41, 43 47
5 52, 58 58, 51
6 64, 65
7 78 76, 72, 70
8 83, 85, 83 80
9 98, 95, 90, 91, 98 93
Kết quả xổ số miền trung
Đài Gia Lai Ninh Thuận
G8 09 00
G7 042 300
G6 3917 5366
8194 7215
4411 6839
G5 5788 7674
G4 78502 00616
29821 94510
60088 60698
48029 15099
13555 54310
93104 06816
22573 70525
G3 87368 49308
16721 62799
G2 69805 05664
G1 29502 55029
ĐB 087970 467613
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (31/05/2024)
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02, 05, 02, 04, 09 08, 00, 00
1 17, 11 13, 16, 10, 10, 16, 15
2 21, 21, 29 29, 25
3 39
4 42
5 55
6 68 64, 66
7 70, 73 74
8 88, 88
9 94 99, 98, 99
Kết quả xổ số miền trung
Đài Gia Lai Ninh Thuận
G8 74 72
G7 665 512
G6 0706 2272
8808 0302
1079 2313
G5 1608 5712
G4 14228 74442
29117 03039
07704 79493
35411 02131
64460 84448
03950 48641
83393 95921
G3 23283 53581
44032 78232
G2 60762 95710
G1 46296 24585
ĐB 397150 052482
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (24/05/2024)
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 04, 08, 06, 08 02
1 17, 11 10, 12, 13, 12
2 28 21
3 32 32, 39, 31
4 42, 48, 41
5 50, 50
6 62, 60, 65
7 79, 74 72, 72
8 83 82, 85, 81
9 96, 93 93
Kết quả xổ số miền trung
Đài Gia Lai Ninh Thuận
G8 29 93
G7 313 403
G6 1291 3972
5420 5138
3132 3608
G5 0656 2903
G4 02836 26144
65039 19889
60801 24927
55363 37656
45869 23717
37199 11012
97760 04227
G3 79853 52537
74178 14967
G2 82005 46895
G1 12522 17518
ĐB 184332 886604
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (17/05/2024)
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 05, 01 04, 03, 08, 03
1 13 18, 17, 12
2 22, 20, 29 27, 27
3 32, 36, 39, 32 37, 38
4 44
5 53, 56 56
6 63, 69, 60 67
7 78 72
8 89
9 99, 91 95, 93
Diễn Đàn Thần Tài

Diễn đàn xổ số 3 miền lớn nhất - uy tín nhất tại Việt Nam - Thantai.gg

Thương hiệu của trang web được biết đến từ đầu những năm 2000 bởi những dự đoán xổ số rất chính xác của các chuyên gia, đặc biệt là dàn đề XSMB bất tử đã tạo nên tên tuổi của chúng tôi. Ngoài ra website còn cung cấp những công cụ hỗ trợ phân tích, thống kê, soi cầu xổ số nhanh chóng.

Đặc biệt, diễn đàn xổ số Thần Tài luôn có quà tặng cực khủng lên đến hàng chục triệu đồng cho những chuyên gia giỏi về các bảng thống kê tỉ lệ trúng cao, dự đoán xổ số chuẩn xác nhất hàng tuần, hàng tháng. Tích điểm tặng lì xì cho ae điểm danh hàng ngày, tích cực bình luận, soi cầu chuẩn, topic được nhiều người xem nhất. Đây là địa chỉ Forum xổ số tin cậy cho ai yêu thích xổ số và săn số VIP thỏa thích mỗi ngày.

DMCA.com Protection Status

Kết quả xổ số

Thống kê cầu

Thống kê VIP

Tiện Ích & Công cụ

Xổ số mở rộng

lixi-39k
lixi