Diễn Đàn Thần Tài
Thông báo
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!

Kết quả XSMT - Kết quả xổ số Miền trung Thứ 7

Kết quả xổ số miền trung
Đài Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
G8 37 88 05
G7 278 526 783
G6 3741 9359 6160
2865 0840 5084
8816 7289 3285
G5 8461 4859 7173
G4 17388 84112 26876
82744 92349 85257
65812 37828 08143
85329 21846 83726
73666 93114 44835
27771 73993 28011
02781 43927 76552
G3 77615 28667 02796
77331 77568 59332
G2 83564 54081 16990
G1 56259 79703 43500
ĐB 232916 101248 421628
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (06/07/2024)
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 03 00, 05
1 16, 15, 12, 16 12, 14 11
2 29 28, 27, 26 28, 26
3 31, 37 32, 35
4 44, 41 48, 49, 46, 40 43
5 59 59, 59 57, 52
6 64, 66, 61, 65 67, 68 60
7 71, 78 76, 73
8 88, 81 81, 89, 88 84, 85, 83
9 93 90, 96
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
G8 54 09 55
G7 408 845 751
G6 8408 9048 7490
0881 0519 3083
4268 8074 5318
G5 8377 9543 9869
G4 90065 47972 14249
70518 23132 72603
33669 64426 77861
71781 87165 52311
70351 75075 16406
79384 49497 77002
07086 12929 90078
G3 22324 84107 56596
21487 36160 53878
G2 17135 79028 89319
G1 84832 12150 28638
ĐB 152866 064994 408691
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (29/06/2024)
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 08, 08 07, 09 03, 06, 02
1 18 19 19, 11, 18
2 24 28, 26, 29
3 32, 35 32 38
4 43, 48, 45 49
5 51, 54 50 51, 55
6 66, 65, 69, 68 60, 65 61, 69
7 77 72, 75, 74 78, 78
8 87, 81, 84, 86, 81 83
9 94, 97 91, 96, 90
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
G8 18 14 07
G7 360 028 215
G6 8185 7742 8662
5492 8912 9413
6812 1283 5460
G5 6405 6559 7487
G4 99391 52451 12765
83691 93268 46253
17730 62705 56636
40123 57657 82764
49450 74011 05895
28034 57204 55854
82813 21197 60936
G3 29273 01221 27639
98533 31353 34274
G2 44954 89291 22427
G1 17928 56155 33671
ĐB 450579 325107 336636
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (22/06/2024)
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 05 07, 05, 04 07
1 13, 12, 18 11, 12, 14 13, 15
2 28, 23 21, 28 27
3 33, 30, 34 36, 39, 36, 36
4 42
5 54, 50 55, 53, 51, 57, 59 53, 54
6 60 68 65, 64, 62, 60
7 79, 73 71, 74
8 85 83 87
9 91, 91, 92 91, 97 95
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
G8 94 44 51
G7 044 589 014
G6 8700 5156 2501
9307 8485 3742
6504 8176 3088
G5 6193 6823 2372
G4 24936 56950 58149
10324 17375 97212
40561 11913 35062
59366 42672 77664
53542 20476 77063
90583 09095 58594
16042 04793 87074
G3 93205 95946 51635
44286 02642 22879
G2 84915 55073 12928
G1 16902 58837 49302
ĐB 424008 701315 588522
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (15/06/2024)
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 08, 02, 05, 00, 07, 04 02, 01
1 15 15, 13 12, 14
2 24 23 22, 28
3 36 37 35
4 42, 42, 44 46, 42, 44 49, 42
5 50, 56 51
6 61, 66 62, 64, 63
7 73, 75, 72, 76, 76 79, 74, 72
8 86, 83 85, 89 88
9 93, 94 95, 93 94
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
G8 52 47 93
G7 678 015 023
G6 4312 5807 5460
0492 9180 6241
9529 5133 8709
G5 3601 1799 1406
G4 22932 10205 52235
07055 26667 92021
72358 64908 43478
56795 69378 72889
82267 20365 20233
52260 11354 50061
97857 82420 03514
G3 83744 41043 26419
14776 66245 89362
G2 88997 05902 07605
G1 24452 69732 69134
ĐB 169163 539125 976944
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (08/06/2024)
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 01 02, 05, 08, 07 05, 06, 09
1 12 15 19, 14
2 29 25, 20 21, 23
3 32 32, 33 34, 35, 33
4 44 43, 45, 47 44, 41
5 52, 55, 58, 57, 52 54
6 63, 67, 60 67, 65 62, 61, 60
7 76, 78 78 78
8 80 89
9 97, 95, 92 99 93
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
G8 40 72 57
G7 003 569 181
G6 8350 1852 1734
6374 2668 5259
9645 5716 6242
G5 6143 3733 0007
G4 61322 83942 32703
12257 59728 09313
94055 29169 18838
07278 01697 83042
19401 80635 65939
69082 54313 32614
23265 76660 02598
G3 41628 36740 86759
01749 25729 16590
G2 93879 74152 78593
G1 26637 02157 39098
ĐB 661914 687059 782998
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (01/06/2024)
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 01, 03 03, 07
1 14 13, 16 13, 14
2 28, 22 29, 28
3 37 35, 33 38, 39, 34
4 49, 43, 45, 40 40, 42 42, 42
5 57, 55, 50 59, 57, 52, 52 59, 59, 57
6 65 69, 60, 68, 69
7 79, 78, 74 72
8 82 81
9 97 98, 98, 93, 90, 98
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
G8 88 84 99
G7 881 033 091
G6 7896 7080 8037
4981 1757 1549
3544 6006 6704
G5 5062 8286 5345
G4 10838 61167 23488
51168 12217 98913
45114 62875 51174
42798 92445 13360
97620 43902 04073
05078 59322 14859
11047 73331 52847
G3 82867 81761 71548
70423 44140 62892
G2 17440 04421 44178
G1 74759 81930 37278
ĐB 476726 685962 743279
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (25/05/2024)
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 02, 06 04
1 14 17 13
2 26, 23, 20 21, 22
3 38 30, 31, 33 37
4 40, 47, 44 40, 45 48, 47, 45, 49
5 59 57 59
6 67, 68, 62 62, 61, 67 60
7 78 75 79, 78, 78, 74, 73
8 81, 81, 88 86, 80, 84 88
9 98, 96 92, 91, 99
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
G8 58 38 93
G7 290 423 806
G6 6607 6072 1409
7514 2295 2770
0308 4868 3883
G5 1160 1466 6092
G4 99439 43834 14292
70875 28565 12543
44807 18480 17962
08655 79952 66320
21657 58895 33846
36188 25702 73449
93913 08331 78514
G3 81647 30492 89286
47397 71099 89601
G2 95929 02033 92897
G1 05753 30773 15772
ĐB 558046 389600 613514
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (18/05/2024)
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 07, 07, 08 00, 02 01, 09, 06
1 13, 14 14, 14
2 29 23 20
3 39 33, 34, 31, 38
4 46, 47 43, 46, 49
5 53, 55, 57, 58 52
6 60 65, 66, 68 62
7 75 73, 72 72, 70
8 88 80 86, 83
9 97, 90 92, 99, 95, 95 97, 92, 92, 93
Diễn Đàn Thần Tài

Diễn đàn xổ số 3 miền lớn nhất - uy tín nhất tại Việt Nam - Thantai.gg

Thương hiệu của trang web được biết đến từ đầu những năm 2000 bởi những dự đoán xổ số rất chính xác của các chuyên gia, đặc biệt là dàn đề XSMB bất tử đã tạo nên tên tuổi của chúng tôi. Ngoài ra website còn cung cấp những công cụ hỗ trợ phân tích, thống kê, soi cầu xổ số nhanh chóng.

Đặc biệt, diễn đàn xổ số Thần Tài luôn có quà tặng cực khủng lên đến hàng chục triệu đồng cho những chuyên gia giỏi về các bảng thống kê tỉ lệ trúng cao, dự đoán xổ số chuẩn xác nhất hàng tuần, hàng tháng. Tích điểm tặng lì xì cho ae điểm danh hàng ngày, tích cực bình luận, soi cầu chuẩn, topic được nhiều người xem nhất. Đây là địa chỉ Forum xổ số tin cậy cho ai yêu thích xổ số và săn số VIP thỏa thích mỗi ngày.

DMCA.com Protection Status

Kết quả xổ số

Thống kê cầu

Thống kê VIP

Tiện Ích & Công cụ

Xổ số mở rộng

lixi-39k
lixi