Diễn Đàn Thần Tài
Thông báo
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!

Kết quả XSMT - Kết quả xổ số Miền trung Thứ 4

Kết quả xổ số miền trung
Đài Đà Nẵng Khánh Hoà
G8 87 26
G7 459 738
G6 2091 4241
7679 1194
0499 2134
G5 2050 5273
G4 85755 05815
62541 92995
83043 53537
53787 59634
64613 69976
18351 86489
51050 14576
G3 97922 08893
46713 36465
G2 30061 65235
G1 00830 61105
ĐB 138382 473146
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (10/07/2024)
Đầu Đà Nẵng Khánh Hoà
0 05
1 13, 13 15
2 22 26
3 30 35, 37, 34, 34, 38
4 41, 43 46, 41
5 55, 51, 50, 50, 59
6 61 65
7 79 76, 76, 73
8 82, 87, 87 89
9 91, 99 93, 95, 94
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đà Nẵng Khánh Hoà
G8 94 21
G7 734 306
G6 2790 2726
6319 4775
7714 9684
G5 1064 8459
G4 26240 93632
92858 64746
54264 04073
54651 09011
18060 28883
67977 51624
94502 89831
G3 83558 65063
69857 98305
G2 22575 58413
G1 75174 10122
ĐB 817339 300596
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (03/07/2024)
Đầu Đà Nẵng Khánh Hoà
0 02 05, 06
1 19, 14 13, 11
2 22, 24, 26, 21
3 39, 34 32, 31
4 40 46
5 58, 57, 58, 51 59
6 64, 60, 64 63
7 74, 75, 77 73, 75
8 83, 84
9 90, 94 96
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đà Nẵng Khánh Hoà
G8 82 25
G7 637 233
G6 6805 0358
6923 0972
9615 1455
G5 4552 1284
G4 07750 84922
78394 31546
40622 89836
31117 87355
74241 54897
16041 93146
27025 89992
G3 81003 70467
07558 47672
G2 60512 62399
G1 62572 46460
ĐB 560700 855306
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (26/06/2024)
Đầu Đà Nẵng Khánh Hoà
0 00, 03, 05 06
1 12, 17, 15
2 22, 25, 23 22, 25
3 37 36, 33
4 41, 41 46, 46
5 58, 50, 52 55, 58, 55
6 60, 67
7 72 72, 72
8 82 84
9 94 99, 97, 92
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đà Nẵng Khánh Hoà
G8 39 97
G7 372 630
G6 9942 2006
3835 0062
5222 5217
G5 2830 2788
G4 05504 49538
24058 50361
00358 69124
99749 03791
53019 73475
81271 85951
35280 34984
G3 67855 07712
68987 31442
G2 49778 87584
G1 74785 19828
ĐB 573990 290340
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (19/06/2024)
Đầu Đà Nẵng Khánh Hoà
0 04 06
1 19 12, 17
2 22 28, 24
3 30, 35, 39 38, 30
4 49, 42 40, 42
5 55, 58, 58 51
6 61, 62
7 78, 71, 72 75
8 85, 87, 80 84, 84, 88
9 90 91, 97
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đà Nẵng Khánh Hoà
G8 59 78
G7 571 657
G6 3347 5443
9950 6402
5733 7710
G5 4515 8414
G4 29066 45383
41051 48590
53181 51721
35748 94444
29465 22781
73385 75101
51978 81247
G3 14176 50957
07232 41738
G2 98822 78547
G1 65367 04189
ĐB 237610 268689
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (12/06/2024)
Đầu Đà Nẵng Khánh Hoà
0 01, 02
1 10, 15 14, 10
2 22 21
3 32, 33 38
4 48, 47 47, 44, 47, 43
5 51, 50, 59 57, 57
6 67, 66, 65
7 76, 78, 71 78
8 81, 85 89, 89, 83, 81
9 90
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đà Nẵng Khánh Hoà
G8 27 98
G7 027 418
G6 8547 3195
5924 1167
7063 0278
G5 5400 4769
G4 53059 45677
38671 27647
82565 42031
40147 16608
91999 45285
30935 53304
84429 48394
G3 17408 13038
16572 94150
G2 12182 20908
G1 03231 76366
ĐB 617219 206039
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (05/06/2024)
Đầu Đà Nẵng Khánh Hoà
0 08, 00 08, 08, 04
1 19 18
2 29, 24, 27, 27
3 31, 35 39, 38, 31
4 47, 47 47
5 59 50
6 65, 63 66, 69, 67
7 72, 71 77, 78
8 82 85
9 99 94, 95, 98
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đà Nẵng Khánh Hoà
G8 70 21
G7 652 552
G6 7570 9329
8270 2274
4452 5079
G5 3074 8944
G4 62200 35202
16200 36593
78905 77991
09266 11864
91766 21473
98022 49762
81536 15619
G3 80794 26127
87322 63914
G2 32327 18628
G1 05709 16049
ĐB 526514 749809
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (29/05/2024)
Đầu Đà Nẵng Khánh Hoà
0 09, 00, 00, 05 09, 02
1 14 14, 19
2 27, 22, 22 28, 27, 29, 21
3 36
4 49, 44
5 52, 52 52
6 66, 66 64, 62
7 74, 70, 70, 70 73, 74, 79
8
9 94 93, 91
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đà Nẵng Khánh Hoà
G8 83 01
G7 915 657
G6 1727 3916
0175 7719
6116 9904
G5 1200 3815
G4 55041 36423
28061 29143
38773 84044
88590 27784
45362 45861
78072 20252
36625 99028
G3 14445 14607
41871 73089
G2 22970 30175
G1 84593 38925
ĐB 864720 890557
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (22/05/2024)
Đầu Đà Nẵng Khánh Hoà
0 00 07, 04, 01
1 16, 15 15, 16, 19
2 20, 25, 27 25, 23, 28
3
4 45, 41 43, 44
5 57, 52, 57
6 61, 62 61
7 70, 71, 73, 72, 75 75
8 83 89, 84
9 93, 90
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đà Nẵng Khánh Hoà
G8 20 00
G7 286 682
G6 9029 5479
2752 5582
6653 9976
G5 3666 3127
G4 61936 15214
97667 15989
86427 09343
50922 44446
31968 81217
47057 36222
56226 08386
G3 51202 92375
34118 59315
G2 97831 14039
G1 99354 08006
ĐB 421752 861225
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (15/05/2024)
Đầu Đà Nẵng Khánh Hoà
0 02 06, 00
1 18 15, 14, 17
2 27, 22, 26, 29, 20 25, 22, 27
3 31, 36 39
4 43, 46
5 52, 54, 57, 52, 53
6 67, 68, 66
7 75, 79, 76
8 86 89, 86, 82, 82
9
Diễn Đàn Thần Tài

Diễn đàn xổ số 3 miền lớn nhất - uy tín nhất tại Việt Nam - Thantai.gg

Thương hiệu của trang web được biết đến từ đầu những năm 2000 bởi những dự đoán xổ số rất chính xác của các chuyên gia, đặc biệt là dàn đề XSMB bất tử đã tạo nên tên tuổi của chúng tôi. Ngoài ra website còn cung cấp những công cụ hỗ trợ phân tích, thống kê, soi cầu xổ số nhanh chóng.

Đặc biệt, diễn đàn xổ số Thần Tài luôn có quà tặng cực khủng lên đến hàng chục triệu đồng cho những chuyên gia giỏi về các bảng thống kê tỉ lệ trúng cao, dự đoán xổ số chuẩn xác nhất hàng tuần, hàng tháng. Tích điểm tặng lì xì cho ae điểm danh hàng ngày, tích cực bình luận, soi cầu chuẩn, topic được nhiều người xem nhất. Đây là địa chỉ Forum xổ số tin cậy cho ai yêu thích xổ số và săn số VIP thỏa thích mỗi ngày.

DMCA.com Protection Status

Kết quả xổ số

Thống kê cầu

Thống kê VIP

Tiện Ích & Công cụ

Xổ số mở rộng

lixi-39k
lixi