Diễn Đàn Thần Tài
Thông báo
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!

Kết quả XSMT - Kết quả xổ số Miền trung Thứ 5

Kết quả xổ số miền trung
Đài Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 03 97 92
G7 865 147 026
G6 6439 3524 4941
5926 2588 7304
1088 1322 9950
G5 0548 3157 8033
G4 53705 05676 97543
29150 01056 97160
39931 98298 39984
91609 53077 65523
25097 58186 43871
06601 47030 89400
84199 89736 25537
G3 73536 03357 73985
11081 74353 86652
G2 95895 29324 38408
G1 50561 01672 59119
ĐB 402055 514214 698911
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (11/07/2024)
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 05, 09, 01, 03 08, 00, 04
1 14 11, 19
2 26 24, 24, 22 23, 26
3 36, 31, 39 30, 36 37, 33
4 48 47 43, 41
5 55, 50 57, 53, 56, 57 52, 50
6 61, 65 60
7 72, 76, 77 71
8 81, 88 86, 88 85, 84
9 95, 97, 99 98, 97 92
Kết quả xổ số miền trung
Đài Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 62 50 03
G7 321 878 217
G6 6824 1234 9199
8142 7611 8789
3205 1875 1054
G5 9575 8764 3598
G4 16818 42022 88248
56381 89440 13875
77601 72258 16653
24348 11004 11259
65655 54322 45415
50117 06507 87866
84052 19054 08649
G3 52263 36184 10711
16516 48839 11277
G2 70678 34556 56877
G1 96621 02291 82343
ĐB 563819 667402 326890
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (04/07/2024)
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01, 05 02, 04, 07 03
1 19, 16, 18, 17 11 11, 15, 17
2 21, 24, 21 22, 22
3 39, 34
4 48, 42 40 43, 48, 49
5 55, 52 56, 58, 54, 50 53, 59, 54
6 63, 62 64 66
7 78, 75 75, 78 77, 77, 75
8 81 84 89
9 91 90, 98, 99
Kết quả xổ số miền trung
Đài Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 05 29 82
G7 351 734 323
G6 6466 3748 2163
5326 3150 5654
5636 4122 7881
G5 7674 0602 6222
G4 97691 45816 58123
24974 67125 09689
96647 46049 65297
65120 73707 30411
56808 35197 22156
52423 78720 37750
49927 59869 88537
G3 36172 07218 62136
33265 39079 30176
G2 78029 89301 92053
G1 65543 40800 15391
ĐB 660713 983989 641417
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (27/06/2024)
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 08, 05 00, 01, 07, 02
1 13 18, 16 17, 11
2 29, 20, 23, 27, 26 25, 20, 22, 29 23, 22, 23
3 36 34 36, 37
4 43, 47 49, 48
5 51 50 53, 56, 50, 54
6 65, 66 69 63
7 72, 74, 74 79 76
8 89 89, 81, 82
9 91 97 91, 97
Kết quả xổ số miền trung
Đài Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 72 13 51
G7 519 255 010
G6 3975 8095 2556
8568 7309 5755
6961 4963 7792
G5 3888 3837 0603
G4 37128 80507 99576
82228 72924 31976
11071 79075 49249
11578 97868 17940
83814 63137 29171
45221 12134 42108
39178 48406 90765
G3 40083 68369 33877
04298 42245 42297
G2 26771 27969 25357
G1 01968 98027 21567
ĐB 283930 325633 904097
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (20/06/2024)
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 07, 06, 09 08, 03
1 14, 19 13 10
2 28, 28, 21 27, 24
3 30 33, 37, 34, 37
4 45 49, 40
5 55 57, 56, 55, 51
6 68, 68, 61 69, 69, 68, 63 67, 65
7 71, 71, 78, 78, 75, 72 75 77, 76, 76, 71
8 83, 88
9 98 95 97, 97, 92
Kết quả xổ số miền trung
Đài Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 32 70 59
G7 655 683 223
G6 6342 6647 5053
0448 0593 0045
6202 8352 2950
G5 7141 7130 1232
G4 23089 10260 11815
62436 99781 04168
21031 07493 05264
07927 26615 04864
96222 58886 51517
61079 51426 01231
01714 86473 00965
G3 08921 47466 90322
28777 45625 38691
G2 37098 04855 72395
G1 99204 37000 22050
ĐB 866431 106727 289941
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (13/06/2024)
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 04, 02 00
1 14 15 15, 17
2 21, 27, 22 27, 25, 26 22, 23
3 31, 36, 31, 32 30 31, 32
4 41, 42, 48 47 41, 45
5 55 55, 52 50, 53, 50, 59
6 66, 60 68, 64, 64, 65
7 77, 79 73, 70
8 89 81, 86, 83
9 98 93, 93 95, 91
Kết quả xổ số miền trung
Đài Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 66 53 40
G7 851 990 692
G6 7392 4086 7440
9523 2953 9950
1698 6625 4115
G5 4302 1128 7085
G4 53119 93551 11894
22969 40246 95565
65963 31750 69818
29968 40031 02596
39687 20434 32228
75973 22726 37013
80658 36554 79139
G3 59842 81924 09718
69307 34899 81075
G2 45036 52675 26596
G1 37126 22060 86356
ĐB 609435 033997 574749
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (06/06/2024)
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 07, 02
1 19 18, 18, 13, 15
2 26, 23 24, 26, 28, 25 28
3 35, 36 31, 34 39
4 42 46 49, 40, 40
5 58, 51 51, 50, 54, 53, 53 56, 50
6 69, 63, 68, 66 60 65
7 73 75 75
8 87 86 85
9 92, 98 97, 99, 90 96, 94, 96, 92
Kết quả xổ số miền trung
Đài Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 43 58 01
G7 908 321 151
G6 9865 9291 5608
5283 0270 7774
6960 1862 6502
G5 6822 1589 6041
G4 36001 64552 80342
06062 28620 13395
56804 74029 13625
77846 63065 61962
63843 48133 13382
10965 13244 11466
83734 09830 57550
G3 79868 12231 53572
30470 97185 73770
G2 70133 02029 78893
G1 46203 41291 94252
ĐB 109868 929844 791206
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (30/05/2024)
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 03, 01, 04, 08 06, 08, 02, 01
1
2 22 29, 20, 29, 21 25
3 33, 34 31, 33, 30
4 46, 43, 43 44, 44 42, 41
5 52, 58 52, 50, 51
6 68, 68, 62, 65, 65, 60 65, 62 62, 66
7 70 70 72, 70, 74
8 83 85, 89 82
9 91, 91 93, 95
Kết quả xổ số miền trung
Đài Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 52 43 08
G7 814 465 954
G6 2985 6296 2997
9681 2806 0888
9431 8918 7340
G5 6578 0892 1862
G4 56586 98001 92594
31309 71124 30420
27709 94815 51114
97043 08705 98332
68173 93489 45629
32473 58973 40880
42717 32663 11289
G3 48938 87663 34039
81618 27331 62519
G2 63991 84043 44011
G1 46247 83963 65927
ĐB 725475 052696 193859
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (23/05/2024)
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 09, 09 01, 05, 06 08
1 18, 17, 14 15, 18 11, 19, 14
2 24 27, 20, 29
3 38, 31 31 39, 32
4 47, 43 43, 43 40
5 52 59, 54
6 63, 63, 63, 65 62
7 75, 73, 73, 78 73
8 86, 85, 81 89 80, 89, 88
9 91 96, 92, 96 94, 97
Kết quả xổ số miền trung
Đài Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 56 53 33
G7 356 868 001
G6 5523 9249 4315
8800 8649 6049
4872 5274 7073
G5 6066 1492 6363
G4 00875 34502 15651
72944 13226 23472
15426 60662 18971
45424 35486 32059
37476 00492 74188
63152 29885 16948
80669 61608 72413
G3 79283 61783 98484
03641 14335 00370
G2 18448 71855 91501
G1 58606 37910 29794
ĐB 229333 843919 810920
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (16/05/2024)
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 06, 00 02, 08 01, 01
1 19, 10 13, 15
2 26, 24, 23 26 20
3 33 35 33
4 48, 41, 44 49, 49 48, 49
5 52, 56, 56 55, 53 51, 59
6 69, 66 62, 68 63
7 75, 76, 72 74 70, 72, 71, 73
8 83 83, 86, 85 84, 88
9 92, 92 94
Diễn Đàn Thần Tài

Diễn đàn xổ số 3 miền lớn nhất - uy tín nhất tại Việt Nam - Thantai.gg

Thương hiệu của trang web được biết đến từ đầu những năm 2000 bởi những dự đoán xổ số rất chính xác của các chuyên gia, đặc biệt là dàn đề XSMB bất tử đã tạo nên tên tuổi của chúng tôi. Ngoài ra website còn cung cấp những công cụ hỗ trợ phân tích, thống kê, soi cầu xổ số nhanh chóng.

Đặc biệt, diễn đàn xổ số Thần Tài luôn có quà tặng cực khủng lên đến hàng chục triệu đồng cho những chuyên gia giỏi về các bảng thống kê tỉ lệ trúng cao, dự đoán xổ số chuẩn xác nhất hàng tuần, hàng tháng. Tích điểm tặng lì xì cho ae điểm danh hàng ngày, tích cực bình luận, soi cầu chuẩn, topic được nhiều người xem nhất. Đây là địa chỉ Forum xổ số tin cậy cho ai yêu thích xổ số và săn số VIP thỏa thích mỗi ngày.

DMCA.com Protection Status

Kết quả xổ số

Thống kê cầu

Thống kê VIP

Tiện Ích & Công cụ

Xổ số mở rộng

lixi-39k
lixi