Diễn Đàn Thần Tài
Thông báo
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!

Kết quả XSMT - Kết quả xổ số Miền trung Thứ 3

Kết quả xổ số miền trung
Đài Đắc Lắc Quảng Nam
G8 09 80
G7 044 382
G6 0745 7961
2440 4887
2107 2577
G5 5378 1204
G4 46976 69471
42370 14902
85288 14232
68605 73173
08083 33198
74513 05086
73104 14552
G3 67820 30059
53248 25682
G2 03619 61698
G1 35937 21519
ĐB 383140 557763
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (09/07/2024)
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 05, 04, 07, 09 02, 04
1 19, 13 19
2 20
3 37 32
4 40, 48, 45, 40, 44
5 59, 52
6 63, 61
7 76, 70, 78 71, 73, 77
8 88, 83 82, 86, 87, 82, 80
9 98, 98
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đắc Lắc Quảng Nam
G8 53 19
G7 316 200
G6 3310 4727
2655 1997
0782 7548
G5 7108 7219
G4 73023 01684
69422 76510
68550 89882
74306 68339
43509 36809
50344 66343
73704 86901
G3 23685 95202
64045 74127
G2 67211 32732
G1 76520 87343
ĐB 945687 685646
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (02/07/2024)
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 06, 09, 04, 08 02, 09, 01, 00
1 11, 10, 16 10, 19, 19
2 20, 23, 22 27, 27
3 32, 39
4 45, 44 46, 43, 43, 48
5 50, 55, 53
6
7
8 87, 85, 82 84, 82
9 97
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đắc Lắc Quảng Nam
G8 42 65
G7 765 866
G6 3965 8847
2269 2591
5185 2773
G5 3475 7687
G4 92075 30388
58925 37152
83185 13144
39967 75752
39793 85768
76813 25306
64375 73585
G3 12093 56632
86431 81797
G2 55680 11830
G1 53608 36540
ĐB 019687 555714
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (25/06/2024)
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 08 06
1 13 14
2 25
3 31 30, 32
4 42 40, 44, 47
5 52, 52
6 67, 65, 69, 65 68, 66, 65
7 75, 75, 75 73
8 87, 80, 85, 85 88, 85, 87
9 93, 93 97, 91
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đắc Lắc Quảng Nam
G8 00 17
G7 536 177
G6 6934 6148
3344 8070
8596 9175
G5 3803 8157
G4 25945 83863
31024 35030
39470 29376
85099 05703
80650 65753
56972 94623
25968 63446
G3 26567 50640
73526 96348
G2 06958 44930
G1 95846 43591
ĐB 599625 602502
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (18/06/2024)
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 03, 00 02, 03
1 17
2 25, 26, 24 23
3 34, 36 30, 30
4 46, 45, 44 40, 48, 46, 48
5 58, 50 53, 57
6 67, 68 63
7 70, 72 76, 70, 75, 77
8
9 99, 96 91
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đắc Lắc Quảng Nam
G8 22 77
G7 083 735
G6 5650 6199
3657 7647
8432 3710
G5 5479 1766
G4 57376 31577
70968 80708
10096 46224
56801 09289
30901 42486
04964 05261
85011 89473
G3 58717 98278
02040 47080
G2 06679 28103
G1 80758 21513
ĐB 116270 772841
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (11/06/2024)
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 01, 01 03, 08
1 17, 11 13, 10
2 22 24
3 32 35
4 40 41, 47
5 58, 50, 57
6 68, 64 61, 66
7 70, 79, 76, 79 78, 77, 73, 77
8 83 80, 89, 86
9 96 99
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đắc Lắc Quảng Nam
G8 77 13
G7 106 195
G6 7773 1199
1915 8607
9448 6479
G5 6753 1765
G4 90777 05406
35605 38440
53423 04408
75844 72469
29003 80687
26769 18845
33286 45682
G3 88041 59301
55375 02884
G2 18390 50136
G1 54852 67993
ĐB 103914 436116
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (04/06/2024)
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 05, 03, 06 01, 06, 08, 07
1 14, 15 16, 13
2 23
3 36
4 41, 44, 48 40, 45
5 52, 53
6 69 69, 65
7 75, 77, 73, 77 79
8 86 84, 87, 82
9 90 93, 99, 95
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đắc Lắc Quảng Nam
G8 79 45
G7 448 261
G6 7153 3516
2618 5288
9407 6026
G5 7361 4768
G4 09564 19957
59050 94917
95890 70752
00187 86176
82057 33409
22367 74797
30639 77024
G3 70050 09554
60793 38341
G2 11426 60767
G1 93098 69249
ĐB 704294 461903
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (28/05/2024)
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 07 03, 09
1 18 17, 16
2 26 24, 26
3 39
4 48 49, 41, 45
5 50, 50, 57, 53 54, 57, 52
6 64, 67, 61 67, 68, 61
7 79 76
8 87 88
9 94, 98, 93, 90 97
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đắc Lắc Quảng Nam
G8 64 62
G7 209 851
G6 9303 2427
8792 8617
3642 3900
G5 4133 3566
G4 41836 35095
60907 97020
14185 96074
16547 77087
20731 01949
41704 39900
12842 01200
G3 66842 47263
01443 59910
G2 66707 42199
G1 97315 44769
ĐB 191463 392574
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (21/05/2024)
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 07, 07, 04, 03, 09 00, 00, 00
1 15 10, 17
2 20, 27
3 36, 31, 33
4 42, 43, 47, 42, 42 49
5 51
6 63, 64 69, 63, 66, 62
7 74, 74
8 85 87
9 92 99, 95
Kết quả xổ số miền trung
Đài Đắc Lắc Quảng Nam
G8 89 53
G7 838 101
G6 5436 0696
9078 4911
2636 3293
G5 2682 8793
G4 15372 05325
85541 90626
13957 45067
13110 93999
23371 97499
62502 58141
44662 73736
G3 19471 53518
44104 21677
G2 35452 46185
G1 87066 04371
ĐB 929509 551652
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (14/05/2024)
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 09, 04, 02 01
1 10 18, 11
2 25, 26
3 36, 36, 38 36
4 41 41
5 52, 57 52, 53
6 66, 62 67
7 71, 72, 71, 78 71, 77
8 82, 89 85
9 99, 99, 93, 96, 93
Diễn Đàn Thần Tài

Diễn đàn xổ số 3 miền lớn nhất - uy tín nhất tại Việt Nam - Thantai.gg

Thương hiệu của trang web được biết đến từ đầu những năm 2000 bởi những dự đoán xổ số rất chính xác của các chuyên gia, đặc biệt là dàn đề XSMB bất tử đã tạo nên tên tuổi của chúng tôi. Ngoài ra website còn cung cấp những công cụ hỗ trợ phân tích, thống kê, soi cầu xổ số nhanh chóng.

Đặc biệt, diễn đàn xổ số Thần Tài luôn có quà tặng cực khủng lên đến hàng chục triệu đồng cho những chuyên gia giỏi về các bảng thống kê tỉ lệ trúng cao, dự đoán xổ số chuẩn xác nhất hàng tuần, hàng tháng. Tích điểm tặng lì xì cho ae điểm danh hàng ngày, tích cực bình luận, soi cầu chuẩn, topic được nhiều người xem nhất. Đây là địa chỉ Forum xổ số tin cậy cho ai yêu thích xổ số và săn số VIP thỏa thích mỗi ngày.

DMCA.com Protection Status

Kết quả xổ số

Thống kê cầu

Thống kê VIP

Tiện Ích & Công cụ

Xổ số mở rộng

lixi-39k
lixi