Diễn Đàn Thần Tài
Thông báo
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!

Kết quả XSMT - Kết quả xổ số Miền trung Chủ nhật

Kết quả xổ số miền trung
Đài Khánh Hoà Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 36 57 65
G7 555 883 116
G6 9658 2307 4062
9658 9698 4681
3767 5041 7162
G5 7606 7862 4969
G4 53158 88979 14272
29496 86551 58169
71820 82046 44394
57103 96765 72203
50862 42435 77500
94556 05667 35739
25681 31855 66045
G3 00148 37914 90278
00640 86546 79977
G2 33377 99190 69394
G1 44544 17770 67759
ĐB 268289 649329 188588
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (07/07/2024)
Đầu Khánh Hoà Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 03, 06 07 03, 00
1 14 16
2 20 29
3 36 35 39
4 44, 48, 40 46, 46, 41 45
5 58, 56, 58, 58, 55 51, 55, 57 59
6 62, 67 65, 67, 62 69, 69, 62, 62, 65
7 77 70, 79 78, 77, 72
8 89, 81 83 88, 81
9 96 90, 98 94, 94
Kết quả xổ số miền trung
Đài Khánh Hoà Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 37 44 49
G7 820 436 793
G6 7392 0772 4663
8453 5164 6341
4011 2182 8130
G5 3092 5070 9140
G4 55145 97452 01960
06842 16882 56237
49119 41592 89585
15160 03396 58300
53200 33152 46813
46667 48296 84751
50065 58263 03903
G3 04775 06779 29501
98633 36570 62083
G2 63237 95143 95701
G1 65734 30608 89490
ĐB 204068 373746 679901
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (30/06/2024)
Đầu Khánh Hoà Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00 08 01, 01, 01, 00, 03
1 19, 11 13
2 20
3 34, 37, 33, 37 36 37, 30
4 45, 42 46, 43, 44 40, 41, 49
5 53 52, 52 51
6 68, 60, 67, 65 63, 64 60, 63
7 75 79, 70, 70, 72
8 82, 82 83, 85
9 92, 92 92, 96, 96 90, 93
Kết quả xổ số miền trung
Đài Khánh Hoà Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 48 16 97
G7 861 134 615
G6 5364 3832 6005
4922 7772 3771
7534 5312 8104
G5 1688 8646 7066
G4 43079 19715 90344
74695 17800 26598
68343 68563 87213
40928 37186 50591
85151 11290 17020
01364 46575 50922
11342 70531 43025
G3 93424 81995 67768
81808 85677 76144
G2 53703 71362 24257
G1 31961 80664 81206
ĐB 019015 515771 670765
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (23/06/2024)
Đầu Khánh Hoà Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 03, 08 00 06, 05, 04
1 15 15, 12, 16 13, 15
2 24, 28, 22 20, 22, 25
3 34 31, 32, 34
4 43, 42, 48 46 44, 44
5 51 57
6 61, 64, 64, 61 64, 62, 63 65, 68, 66
7 79 71, 77, 75, 72 71
8 88 86
9 95 95, 90 98, 91, 97
Kết quả xổ số miền trung
Đài Khánh Hoà Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 42 15 65
G7 620 156 913
G6 2633 5343 7291
6973 3045 9110
9013 4773 4347
G5 4876 3378 8687
G4 73401 25171 53723
12082 47526 42624
61136 43781 67789
51238 48575 22819
71154 23629 41297
11014 76916 11693
74719 89818 14027
G3 43477 14644 57410
49775 39315 75164
G2 37145 41847 01575
G1 88134 27672 70700
ĐB 168831 798207 756893
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (16/06/2024)
Đầu Khánh Hoà Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 01 07 00
1 14, 19, 13 15, 16, 18, 15 10, 19, 10, 13
2 20 26, 29 23, 24, 27
3 31, 34, 36, 38, 33
4 45, 42 47, 44, 43, 45 47
5 54 56
6 64, 65
7 77, 75, 76, 73 72, 71, 75, 78, 73 75
8 82 81 89, 87
9 93, 97, 93, 91
Kết quả xổ số miền trung
Đài Khánh Hoà Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 22 74 80
G7 937 726 601
G6 0050 5730 5174
8918 3203 4831
5702 8573 7900
G5 2747 4655 3049
G4 88096 40123 45378
09398 53086 49024
75555 59401 56169
68340 07225 77816
44903 98093 37384
34139 80233 81754
53589 14566 84948
G3 87560 72412 16146
34287 13051 74631
G2 62907 44509 79776
G1 68310 95420 46362
ĐB 720702 083627 831147
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (09/06/2024)
Đầu Khánh Hoà Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 02, 07, 03, 02 09, 01, 03 00, 01
1 10, 18 12 16
2 22 27, 20, 23, 25, 26 24
3 39, 37 33, 30 31, 31
4 40, 47 47, 46, 48, 49
5 55, 50 51, 55 54
6 60 66 62, 69
7 73, 74 76, 78, 74
8 87, 89 86 84, 80
9 96, 98 93
Kết quả xổ số miền trung
Đài Khánh Hoà Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 34 12 75
G7 422 565 500
G6 9123 5624 2660
8720 7222 2462
3539 3866 4712
G5 8751 3984 4437
G4 28421 30663 00848
40072 57355 52355
95592 42443 64931
37620 18509 06979
68406 12059 65851
76710 42552 52336
05247 27199 06426
G3 58346 22618 82225
75275 08378 54440
G2 61804 27580 04812
G1 55513 84990 85768
ĐB 084132 107816 356024
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (02/06/2024)
Đầu Khánh Hoà Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 04, 06 09 00
1 13, 10 16, 18, 12 12, 12
2 21, 20, 23, 20, 22 24, 22 24, 25, 26
3 32, 39, 34 31, 36, 37
4 46, 47 43 40, 48
5 51 55, 59, 52 55, 51
6 63, 66, 65 68, 60, 62
7 75, 72 78 79, 75
8 80, 84
9 92 90, 99
Kết quả xổ số miền trung
Đài Khánh Hoà Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 79 36 57
G7 285 405 157
G6 5196 3776 1484
3481 6702 7258
3243 5742 6490
G5 8751 6215 0956
G4 98918 70172 11583
21097 81041 87566
92334 41556 76870
65407 25685 30662
28483 11900 53813
25384 25330 12241
85512 31356 67032
G3 02839 74690 16117
96116 21801 01829
G2 85452 90756 99145
G1 83429 44949 88351
ĐB 051987 255020 306035
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (26/05/2024)
Đầu Khánh Hoà Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 07 01, 00, 02, 05
1 16, 18, 12 15 17, 13
2 29 20 29
3 39, 34 30, 36 35, 32
4 43 49, 41, 42 45, 41
5 52, 51 56, 56, 56 51, 56, 58, 57, 57
6 66, 62
7 79 72, 76 70
8 87, 83, 84, 81, 85 85 83, 84
9 97, 96 90 90
Kết quả xổ số miền trung
Đài Khánh Hoà Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 39 06 45
G7 425 573 065
G6 7919 7090 8325
3574 6133 7038
2056 8510 7818
G5 3538 9792 6295
G4 75272 39615 43607
79848 41186 69026
81975 17274 64172
67348 56183 40506
91011 08029 65931
67044 72406 77720
00610 22188 00746
G3 58839 89275 93142
94058 95067 44156
G2 38556 14112 99655
G1 15570 49802 85188
ĐB 298117 839184 979256
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (19/05/2024)
Đầu Khánh Hoà Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 02, 06, 06 07, 06
1 17, 11, 10, 19 12, 15, 10 18
2 25 29 26, 20, 25
3 39, 38, 39 33 31, 38
4 48, 48, 44 42, 46, 45
5 56, 58, 56 56, 55, 56
6 67 65
7 70, 72, 75, 74 75, 74, 73 72
8 84, 86, 83, 88 88
9 92, 90 95
Diễn Đàn Thần Tài

Diễn đàn xổ số 3 miền lớn nhất - uy tín nhất tại Việt Nam - Thantai.gg

Thương hiệu của trang web được biết đến từ đầu những năm 2000 bởi những dự đoán xổ số rất chính xác của các chuyên gia, đặc biệt là dàn đề XSMB bất tử đã tạo nên tên tuổi của chúng tôi. Ngoài ra website còn cung cấp những công cụ hỗ trợ phân tích, thống kê, soi cầu xổ số nhanh chóng.

Đặc biệt, diễn đàn xổ số Thần Tài luôn có quà tặng cực khủng lên đến hàng chục triệu đồng cho những chuyên gia giỏi về các bảng thống kê tỉ lệ trúng cao, dự đoán xổ số chuẩn xác nhất hàng tuần, hàng tháng. Tích điểm tặng lì xì cho ae điểm danh hàng ngày, tích cực bình luận, soi cầu chuẩn, topic được nhiều người xem nhất. Đây là địa chỉ Forum xổ số tin cậy cho ai yêu thích xổ số và săn số VIP thỏa thích mỗi ngày.

DMCA.com Protection Status

Kết quả xổ số

Thống kê cầu

Thống kê VIP

Tiện Ích & Công cụ

Xổ số mở rộng

lixi-39k
lixi