Diễn Đàn Thần Tài
Thông báo
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!

Kết quả XSMN - Kết quả xổ số Miền nam Thứ 6

Kết quả xổ số miền nam
Đài Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 31 63 17
G7 568 160 691
G6 1957 8268 0686
6763 0980 5780
6652 9223 0965
G5 8758 5935 8635
G4 59743 25820 43077
64122 99727 67947
46203 54030 42666
88348 16651 78863
56185 49860 00350
69186 77439 74437
20416 03595 16999
G3 64607 21815 53707
29106 22294 92145
G2 32680 04142 15588
G1 32888 47371 44823
ĐB 215939 120505 144979
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (12/07/2024)
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 07, 06, 03 05 07
1 16 15 17
2 22 20, 27, 23 23
3 39, 31 30, 39, 35 37, 35
4 43, 48 42 45, 47
5 58, 57, 52 51 50
6 63, 68 60, 68, 60, 63 66, 63, 65
7 71 79, 77
8 88, 80, 85, 86 80 88, 86, 80
9 94, 95 99, 91
Kết quả xổ số miền nam
Đài Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 12 49 17
G7 760 162 188
G6 1557 8753 0500
6685 9010 9454
6201 3254 7800
G5 7396 7452 0353
G4 83738 31869 32991
54100 05894 01425
14663 72034 02935
03947 62588 74970
81698 56275 68351
25106 23543 99184
33994 86480 53597
G3 25114 44618 44081
51091 83825 53815
G2 34018 25796 67033
G1 81309 32957 16133
ĐB 951541 593763 541462
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (05/07/2024)
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 09, 00, 06, 01 00, 00
1 18, 14, 12 18, 10 15, 17
2 25 25
3 38 34 33, 33, 35
4 41, 47 43, 49
5 57 57, 52, 53, 54 51, 53, 54
6 63, 60 63, 69, 62 62
7 75 70
8 85 88, 80 81, 84, 88
9 91, 98, 94, 96 96, 94 91, 97
Kết quả xổ số miền nam
Đài Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 99 59 61
G7 507 147 814
G6 7393 6990 6471
8629 8258 6636
4413 2089 2533
G5 9960 8385 1883
G4 47058 70603 65197
24663 25098 24318
17246 18081 09633
79903 99045 93266
37460 64582 04031
32163 59324 33519
79923 68034 54471
G3 99073 95986 47730
79755 89236 72588
G2 14937 21441 74121
G1 00887 26552 49063
ĐB 588936 056642 974635
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (28/06/2024)
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 03, 07 03
1 13 18, 19, 14
2 23, 29 24 21
3 36, 37 36, 34 35, 30, 33, 31, 36, 33
4 46 42, 41, 45, 47
5 55, 58 52, 58, 59
6 63, 60, 63, 60 63, 66, 61
7 73 71, 71
8 87 86, 81, 82, 85, 89 88, 83
9 93, 99 98, 90 97
Kết quả xổ số miền nam
Đài Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 16 48 22
G7 090 253 043
G6 1768 1699 3911
2876 2339 7877
3158 1917 3039
G5 5414 5888 6495
G4 59610 93708 64357
23686 08208 17332
22369 68486 35609
20938 75837 56985
03884 29722 42764
90969 28038 30649
32158 22234 98489
G3 46315 27695 45438
11735 65943 27925
G2 26784 53127 20021
G1 65446 86112 15770
ĐB 233766 615175 269072
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (21/06/2024)
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 08, 08 09
1 15, 10, 14, 16 12, 17 11
2 27, 22 21, 25, 22
3 35, 38 37, 38, 34, 39 38, 32, 39
4 46 43, 48 49, 43
5 58, 58 53 57
6 66, 69, 69, 68 64
7 76 75 72, 70, 77
8 84, 86, 84 86, 88 85, 89
9 90 95, 99 95
Kết quả xổ số miền nam
Đài Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 91 76 15
G7 058 911 508
G6 0390 7751 2968
2128 7601 5410
5774 7219 4760
G5 4062 0334 5822
G4 87032 74884 85713
81246 92567 32799
35942 86557 68075
18002 87528 44929
21318 37060 84652
20250 84249 25990
55979 94727 31390
G3 15338 06674 10516
07649 35898 10724
G2 51693 15551 40856
G1 65547 18454 68104
ĐB 042247 817276 908718
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (14/06/2024)
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 02 01 04, 08
1 18 19, 11 18, 16, 13, 10, 15
2 28 28, 27 24, 29, 22
3 38, 32 34
4 47, 47, 49, 46, 42 49
5 50, 58 54, 51, 57, 51 56, 52
6 62 67, 60 68, 60
7 79, 74 76, 74, 76 75
8 84
9 93, 90, 91 98 99, 90, 90
Kết quả xổ số miền nam
Đài Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 30 17 31
G7 119 015 103
G6 1618 7364 3304
4006 8906 3322
1746 9739 0541
G5 1054 7970 6516
G4 49407 86158 18106
33060 37223 40949
90123 87614 12389
03375 33409 08227
94207 20626 77091
28453 56282 59134
89596 58615 07467
G3 39991 80195 99869
58620 66430 87005
G2 33403 50073 01916
G1 31746 45369 12138
ĐB 714218 983480 025072
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (07/06/2024)
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 03, 07, 07, 06 09, 06 05, 06, 04, 03
1 18, 18, 19 14, 15, 15, 17 16, 16
2 20, 23 23, 26 27, 22
3 30 30, 39 38, 34, 31
4 46, 46 49, 41
5 53, 54 58
6 60 69, 64 69, 67
7 75 73, 70 72
8 80, 82 89
9 91, 96 95 91
Kết quả xổ số miền nam
Đài Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 90 95 37
G7 319 430 381
G6 8045 0753 8873
1250 2287 7567
8648 8163 0934
G5 7698 5639 3211
G4 13355 57579 12283
88943 25357 26588
84264 14258 17722
60043 37304 62178
49092 65594 36181
33638 24670 70742
89786 39056 56914
G3 07149 08090 99746
09358 33100 02364
G2 64933 35718 03737
G1 23761 79493 40021
ĐB 419373 516374 944233
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (31/05/2024)
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 00, 04
1 19 18 14, 11
2 21, 22
3 33, 38 39, 30 33, 37, 34, 37
4 49, 43, 43, 45, 48 46, 42
5 58, 55, 50 57, 58, 56, 53
6 61, 64 63 64, 67
7 73 74, 79, 70 78, 73
8 86 87 83, 88, 81, 81
9 92, 98, 90 93, 90, 94, 95
Kết quả xổ số miền nam
Đài Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 07 23 88
G7 522 620 632
G6 8048 8311 0140
0975 4929 7533
2534 7337 3368
G5 2660 2825 7950
G4 36480 42299 17764
28250 95534 63997
43626 82307 80151
91453 04266 67821
15801 06876 90241
93876 34099 70353
50407 14462 81116
G3 50630 39241 73713
71546 80354 29800
G2 70170 19947 13939
G1 19624 21834 48373
ĐB 509824 038490 022364
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (24/05/2024)
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 01, 07, 07 07 00
1 11 13, 16
2 24, 24, 26, 22 25, 29, 20, 23 21
3 30, 34 34, 34, 37 39, 33, 32
4 46, 48 47, 41 41, 40
5 50, 53 54 51, 53, 50
6 60 66, 62 64, 64, 68
7 70, 76, 75 76 73
8 80 88
9 90, 99, 99 97
Kết quả xổ số miền nam
Đài Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 72 95 34
G7 753 676 170
G6 3589 6827 6800
7395 9830 0373
3819 1100 0843
G5 4481 3459 9175
G4 64736 67545 86375
04608 80521 65313
40344 87351 19367
39275 03600 84325
95741 43584 03535
95178 10154 40098
43631 41535 01233
G3 10268 87882 58393
78091 85803 47738
G2 01658 72867 78244
G1 43848 87841 47569
ĐB 572177 141337 648431
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (17/05/2024)
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 08 03, 00, 00 00
1 19 13
2 21, 27 25
3 36, 31 37, 35, 30 31, 38, 35, 33, 34
4 48, 44, 41 41, 45 44, 43
5 58, 53 51, 54, 59
6 68 67 69, 67
7 77, 75, 78, 72 76 75, 75, 73, 70
8 81, 89 82, 84
9 91, 95 95 93, 98
Diễn Đàn Thần Tài

Diễn đàn xổ số 3 miền lớn nhất - uy tín nhất tại Việt Nam - Thantai.gg

Thương hiệu của trang web được biết đến từ đầu những năm 2000 bởi những dự đoán xổ số rất chính xác của các chuyên gia, đặc biệt là dàn đề XSMB bất tử đã tạo nên tên tuổi của chúng tôi. Ngoài ra website còn cung cấp những công cụ hỗ trợ phân tích, thống kê, soi cầu xổ số nhanh chóng.

Đặc biệt, diễn đàn xổ số Thần Tài luôn có quà tặng cực khủng lên đến hàng chục triệu đồng cho những chuyên gia giỏi về các bảng thống kê tỉ lệ trúng cao, dự đoán xổ số chuẩn xác nhất hàng tuần, hàng tháng. Tích điểm tặng lì xì cho ae điểm danh hàng ngày, tích cực bình luận, soi cầu chuẩn, topic được nhiều người xem nhất. Đây là địa chỉ Forum xổ số tin cậy cho ai yêu thích xổ số và săn số VIP thỏa thích mỗi ngày.

DMCA.com Protection Status

Kết quả xổ số

Thống kê cầu

Thống kê VIP

Tiện Ích & Công cụ

Xổ số mở rộng

lixi-39k
lixi