Diễn Đàn Thần Tài
Thông báo
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!

Kết quả XSMN - Kết quả xổ số Miền nam Thứ 4

Kết quả xổ số miền nam
Đài Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 24 53 87
G7 999 577 759
G6 3669 3742 4582
3630 8857 3641
1743 5763 4523
G5 0277 1461 0898
G4 21359 69462 76343
99804 78806 50840
77585 40799 89214
96171 26897 92419
34111 64067 60422
61073 52385 83684
21048 18019 91228
G3 63569 56745 90414
99790 93148 56987
G2 27495 07897 23198
G1 92574 96763 67977
ĐB 188761 513322 487210
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (10/07/2024)
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 04 06
1 11 19 10, 14, 14, 19
2 24 22 22, 28, 23
3 30
4 48, 43 45, 48, 42 43, 40, 41
5 59 57, 53 59
6 61, 69, 69 63, 62, 67, 61, 63
7 74, 71, 73, 77 77 77
8 85 85 87, 84, 82, 87
9 95, 90, 99 97, 99, 97 98, 98
Kết quả xổ số miền nam
Đài Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 96 42 37
G7 843 779 232
G6 1380 5483 0167
7735 5530 6937
7327 5890 5050
G5 9468 6509 4459
G4 98024 87360 51579
88492 96062 77033
79092 69931 05560
29732 77537 97480
39044 57258 13438
96522 62464 43401
05275 84152 85011
G3 34628 65991 38558
57360 78096 47182
G2 60424 50012 25184
G1 34415 82904 58244
ĐB 418150 408403 790463
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (03/07/2024)
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 03, 04, 09 01
1 15 12 11
2 24, 28, 24, 22, 27
3 32, 35 31, 37, 30 33, 38, 37, 32, 37
4 44, 43 42 44
5 50 58, 52 58, 59, 50
6 60, 68 60, 62, 64 63, 60, 67
7 75 79 79
8 80 83 84, 82, 80
9 92, 92, 96 91, 96, 90
Kết quả xổ số miền nam
Đài Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 56 25 66
G7 573 367 682
G6 4828 6135 4489
6487 7195 9110
1789 5626 8688
G5 5838 8855 1714
G4 67098 07434 63426
60691 71398 54149
55257 66661 96351
64631 16482 33036
73252 85348 09793
99701 95559 59710
46154 68850 05972
G3 07539 31956 91254
34552 12549 85022
G2 52025 73761 84960
G1 09875 74664 93771
ĐB 597809 439496 729950
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (26/06/2024)
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 09, 01
1 10, 14, 10
2 25, 28 26, 25 22, 26
3 39, 31, 38 34, 35 36
4 49, 48 49
5 52, 57, 52, 54, 56 56, 59, 50, 55 50, 54, 51
6 64, 61, 61, 67 60, 66
7 75, 73 71, 72
8 87, 89 82 89, 88, 82
9 98, 91 96, 98, 95 93
Kết quả xổ số miền nam
Đài Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 15 85 92
G7 291 323 514
G6 6394 1885 0186
9868 9990 4207
6832 8274 9089
G5 1205 8189 4375
G4 81664 26108 24767
29148 08267 33877
61818 23635 27790
37866 68446 68227
79329 62069 22041
54158 65442 38477
06896 95851 64770
G3 63840 03801 47679
49729 30398 79791
G2 50095 39429 82405
G1 04771 25434 78732
ĐB 897704 925862 549422
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (19/06/2024)
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 04, 05 01, 08 05, 07
1 18, 15 14
2 29, 29 29, 23 22, 27
3 32 34, 35 32
4 40, 48 46, 42 41
5 58 51
6 64, 66, 68 62, 67, 69 67
7 71 74 79, 77, 77, 70, 75
8 89, 85, 85 86, 89
9 95, 96, 94, 91 98, 90 91, 90, 92
Kết quả xổ số miền nam
Đài Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 15 68 28
G7 742 228 128
G6 8522 8683 2372
3927 0771 0445
3344 7776 2601
G5 5600 2992 9039
G4 61540 71974 23941
14780 26549 31689
19555 79562 53775
67739 17601 71899
16173 67477 05445
13545 20463 13496
64848 70302 23754
G3 61273 95704 48447
92067 44657 43406
G2 26021 21096 07297
G1 97086 65383 68269
ĐB 745560 369574 292199
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (12/06/2024)
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 00 04, 01, 02 06, 01
1 15
2 21, 22, 27 28 28, 28
3 39 39
4 40, 45, 48, 44, 42 49 47, 41, 45, 45
5 55 57 54
6 60, 67 62, 63, 68 69
7 73, 73 74, 74, 77, 71, 76 75, 72
8 86, 80 83, 83 89
9 96, 92 99, 97, 99, 96
Kết quả xổ số miền nam
Đài Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 41 92 53
G7 315 715 891
G6 5365 7865 4896
3471 7422 8792
8057 2840 6640
G5 6469 1176 1344
G4 83327 93490 45444
54758 51445 84973
81254 88779 81606
27268 77939 77819
49292 65061 04396
55874 70625 87885
64568 43545 52139
G3 30084 82366 59363
15687 57977 15241
G2 73856 06534 22842
G1 75486 07141 42259
ĐB 786745 445102 415774
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (05/06/2024)
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 02 06
1 15 15 19
2 27 25, 22
3 34, 39 39
4 45, 41 41, 45, 45, 40 42, 41, 44, 44, 40
5 56, 58, 54, 57 59, 53
6 68, 68, 69, 65 66, 61, 65 63
7 74, 71 77, 79, 76 74, 73
8 86, 84, 87 85
9 92 90, 92 96, 96, 92, 91
Kết quả xổ số miền nam
Đài Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 90 83 99
G7 502 120 417
G6 5822 4970 1502
8399 8282 2994
7765 2144 9436
G5 8449 2654 8247
G4 77543 30137 56802
45864 98011 69606
27895 14218 73753
90493 67980 02719
13853 09411 26303
28715 94350 60102
64320 63401 55743
G3 14796 81439 43205
50753 50275 20585
G2 28426 66822 54037
G1 78540 54024 68739
ĐB 244368 570453 854302
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (29/05/2024)
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 02 01 02, 05, 02, 06, 03, 02, 02
1 15 11, 18, 11 19, 17
2 26, 20, 22 24, 22, 20
3 39, 37 39, 37, 36
4 40, 43, 49 44 43, 47
5 53, 53 53, 50, 54 53
6 68, 64, 65
7 75, 70
8 80, 82, 83 85
9 96, 95, 93, 99, 90 94, 99
Kết quả xổ số miền nam
Đài Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 15 87 75
G7 125 485 167
G6 3454 8747 0399
3538 7914 6400
0865 8262 0213
G5 1957 8708 7191
G4 33572 34223 66298
12851 09028 17129
62777 36396 16434
30981 06217 89239
09615 58174 85708
72638 64798 98919
82894 38390 65081
G3 12543 62083 57121
99532 62916 10501
G2 55777 50849 10511
G1 12969 83031 27653
ĐB 968505 449809 825835
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (22/05/2024)
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 05 09, 08 01, 08, 00
1 15, 15 16, 17, 14 11, 19, 13
2 25 23, 28 21, 29
3 32, 38, 38 31 35, 34, 39
4 43 49, 47
5 51, 57, 54 53
6 69, 65 62 67
7 77, 72, 77 74 75
8 81 83, 85, 87 81
9 94 96, 98, 90 98, 91, 99
Kết quả xổ số miền nam
Đài Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 81 78 72
G7 482 118 357
G6 3143 2614 1753
8430 3598 0495
4852 7416 8195
G5 6239 9637 2049
G4 02402 65762 02984
81603 85019 06723
15794 00929 08026
81292 55053 09139
49022 94966 40970
91336 44430 28441
37162 49395 01610
G3 86149 35197 38333
85156 41093 43037
G2 62207 15700 18263
G1 77146 97565 81864
ĐB 611405 098850 516741
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (15/05/2024)
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 05, 07, 02, 03 00
1 19, 14, 16, 18 10
2 22 29 23, 26
3 36, 39, 30 30, 37 33, 37, 39
4 46, 49, 43 41, 41, 49
5 56, 52 50, 53 53, 57
6 62 65, 62, 66 64, 63
7 78 70, 72
8 82, 81 84
9 94, 92 97, 93, 95, 98 95, 95
Diễn Đàn Thần Tài

Diễn đàn xổ số 3 miền lớn nhất - uy tín nhất tại Việt Nam - Thantai.gg

Thương hiệu của trang web được biết đến từ đầu những năm 2000 bởi những dự đoán xổ số rất chính xác của các chuyên gia, đặc biệt là dàn đề XSMB bất tử đã tạo nên tên tuổi của chúng tôi. Ngoài ra website còn cung cấp những công cụ hỗ trợ phân tích, thống kê, soi cầu xổ số nhanh chóng.

Đặc biệt, diễn đàn xổ số Thần Tài luôn có quà tặng cực khủng lên đến hàng chục triệu đồng cho những chuyên gia giỏi về các bảng thống kê tỉ lệ trúng cao, dự đoán xổ số chuẩn xác nhất hàng tuần, hàng tháng. Tích điểm tặng lì xì cho ae điểm danh hàng ngày, tích cực bình luận, soi cầu chuẩn, topic được nhiều người xem nhất. Đây là địa chỉ Forum xổ số tin cậy cho ai yêu thích xổ số và săn số VIP thỏa thích mỗi ngày.

DMCA.com Protection Status

Kết quả xổ số

Thống kê cầu

Thống kê VIP

Tiện Ích & Công cụ

Xổ số mở rộng

lixi-39k
lixi