Diễn Đàn Thần Tài
Thông báo
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!

Kết quả XSMN - Kết quả xổ số Miền nam Chủ nhật

Kết quả xổ số miền nam
Đài Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 38 27 63
G7 734 859 779
G6 6639 8833 5388
5267 0038 1848
8974 7309 0992
G5 8428 8787 9526
G4 15733 17641 43486
86745 17557 20580
87877 70262 61661
83209 25806 84649
53101 11081 16964
53720 14638 38567
71611 43822 94612
G3 66588 58950 82472
26152 39753 93918
G2 37371 00852 70575
G1 47490 42358 25549
ĐB 090206 468856 652334
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (07/07/2024)
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 06, 09, 01 06, 09
1 11 18, 12
2 20, 28 22, 27 26
3 33, 39, 34, 38 38, 33, 38 34
4 45 41 49, 49, 48
5 52 56, 58, 52, 50, 53, 57, 59
6 67 62 61, 64, 67, 63
7 71, 77, 74 75, 72, 79
8 88 81, 87 86, 80, 88
9 90 92
Kết quả xổ số miền nam
Đài Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 04 69 84
G7 705 422 171
G6 8058 1728 4966
7668 8367 6001
1813 4391 7184
G5 2428 8243 6326
G4 99539 46041 67394
04240 99930 72528
06544 94533 10123
33359 78203 75968
92898 69944 38597
28667 78923 45647
12763 60448 42221
G3 21508 26874 53778
95572 36481 32425
G2 80145 73855 82883
G1 33763 48622 42843
ĐB 743942 518901 097723
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (30/06/2024)
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 08, 05, 04 01, 03 01
1 13
2 28 22, 23, 28, 22 23, 25, 28, 23, 21, 26
3 39 30, 33
4 42, 45, 40, 44 41, 44, 48, 43 43, 47
5 59, 58 55
6 63, 67, 63, 68 67, 69 68, 66
7 72 74 78, 71
8 81 83, 84, 84
9 98 91 94, 97
Kết quả xổ số miền nam
Đài Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 59 41 99
G7 348 959 817
G6 2469 5394 7716
8972 6232 5447
9983 7209 8926
G5 3747 9715 2620
G4 95106 14738 61615
79417 61661 89128
95296 78863 93366
38094 07084 03004
78955 27171 79093
28421 20066 19380
22391 12974 88683
G3 37173 86182 48895
59563 82403 26753
G2 48865 09566 18892
G1 76385 51092 04886
ĐB 464423 638955 567164
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (23/06/2024)
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 06 03, 09 04
1 17 15 15, 16, 17
2 23, 21 28, 20, 26
3 38, 32
4 47, 48 41 47
5 55, 59 55, 59 53
6 65, 63, 69 66, 61, 63, 66 64, 66
7 73, 72 71, 74
8 85, 83 82, 84 86, 80, 83
9 96, 94, 91 92, 94 92, 95, 93, 99
Kết quả xổ số miền nam
Đài Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 20 92 40
G7 305 276 126
G6 8292 2522 7647
1757 7105 2384
2363 0403 3075
G5 1058 5078 2206
G4 65196 34436 03950
89825 58617 40055
37055 55679 80789
22283 01985 48958
80570 25072 83780
79340 63631 68024
74553 05969 90302
G3 13360 67843 51388
32907 01152 97837
G2 22574 26935 13443
G1 78343 73794 64493
ĐB 960290 945838 976784
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (16/06/2024)
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 07, 05 05, 03 02, 06
1 17
2 25, 20 22 24, 26
3 38, 35, 36, 31 37
4 43, 40 43 43, 47, 40
5 55, 53, 58, 57 52 50, 55, 58
6 60, 63 69
7 74, 70 79, 72, 78, 76 75
8 83 85 84, 88, 89, 80, 84
9 90, 96, 92 94, 92 93
Kết quả xổ số miền nam
Đài Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 49 14 76
G7 401 140 522
G6 7539 9895 0893
9787 8636 8814
6559 2667 8823
G5 8773 4848 0865
G4 26071 31213 16275
54612 06922 72613
34493 66779 31392
55194 16407 21036
84484 86509 01217
41145 66550 69846
26689 40049 82479
G3 86198 40615 77238
56308 07489 69887
G2 16674 17892 48624
G1 20050 58646 93779
ĐB 987763 869227 110288
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (09/06/2024)
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 08, 01 07, 09
1 12 15, 13, 14 13, 17, 14
2 27, 22 24, 23, 22
3 39 36 38, 36
4 45, 49 46, 49, 48, 40 46
5 50, 59 50
6 63 67 65
7 74, 71, 73 79 79, 75, 79, 76
8 84, 89, 87 89 88, 87
9 98, 93, 94 92, 95 92, 93
Kết quả xổ số miền nam
Đài Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 90 94 19
G7 028 564 995
G6 1610 1859 8015
1074 8964 4167
2662 1480 9889
G5 9465 0722 3246
G4 16546 38976 91786
41265 42487 80446
28680 03927 22701
86227 30580 85747
57387 56417 25205
35129 59489 68677
48426 54100 82728
G3 87307 72815 00305
68955 84842 78449
G2 85610 89624 07063
G1 99541 96831 62412
ĐB 474651 360184 221983
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (02/06/2024)
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 07 00 05, 01, 05
1 10, 10 15, 17 12, 15, 19
2 27, 29, 26, 28 24, 27, 22 28
3 31
4 41, 46 42 49, 46, 47, 46
5 51, 55 59
6 65, 65, 62 64, 64 63, 67
7 74 76 77
8 80, 87 84, 87, 80, 89, 80 83, 86, 89
9 90 94 95
Kết quả xổ số miền nam
Đài Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 02 40 60
G7 999 182 099
G6 0041 6992 5210
1079 5247 0326
4884 1054 9926
G5 0392 9931 0251
G4 31940 54724 48891
62179 45171 00029
79075 62527 58356
65909 87990 14839
48526 78731 39498
06856 82068 92807
59227 27759 47798
G3 28177 80068 86153
32581 62003 54969
G2 29930 81495 00401
G1 65365 93922 30738
ĐB 294846 737647 295126
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (26/05/2024)
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 09, 02 03 01, 07
1 10
2 26, 27 22, 24, 27 26, 29, 26, 26
3 30 31, 31 38, 39
4 46, 40, 41 47, 47, 40
5 56 59, 54 53, 56, 51
6 65 68, 68 69, 60
7 77, 79, 75, 79 71
8 81, 84 82
9 92, 99 95, 90, 92 91, 98, 98, 99
Kết quả xổ số miền nam
Đài Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 30 46 65
G7 870 766 369
G6 4800 5735 1669
8581 2682 3686
4675 4445 8992
G5 6613 1759 4983
G4 69737 02379 51513
34840 02677 43470
05977 05147 90320
49809 10493 91484
71819 90231 45179
49963 09814 25072
81092 77099 70978
G3 19097 50037 89326
22620 51979 53009
G2 52264 10671 64357
G1 01582 41803 62959
ĐB 589920 219024 168593
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (19/05/2024)
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 09, 00 03 09
1 19, 13 14 13
2 20, 20 24 26, 20
3 37, 30 37, 31, 35
4 40 47, 45, 46
5 59 59, 57
6 64, 63 66 69, 69, 65
7 77, 75, 70 71, 79, 79, 77 70, 79, 72, 78
8 82, 81 82 84, 83, 86
9 97, 92 93, 99 93, 92
Diễn Đàn Thần Tài

Diễn đàn xổ số 3 miền lớn nhất - uy tín nhất tại Việt Nam - Thantai.gg

Thương hiệu của trang web được biết đến từ đầu những năm 2000 bởi những dự đoán xổ số rất chính xác của các chuyên gia, đặc biệt là dàn đề XSMB bất tử đã tạo nên tên tuổi của chúng tôi. Ngoài ra website còn cung cấp những công cụ hỗ trợ phân tích, thống kê, soi cầu xổ số nhanh chóng.

Đặc biệt, diễn đàn xổ số Thần Tài luôn có quà tặng cực khủng lên đến hàng chục triệu đồng cho những chuyên gia giỏi về các bảng thống kê tỉ lệ trúng cao, dự đoán xổ số chuẩn xác nhất hàng tuần, hàng tháng. Tích điểm tặng lì xì cho ae điểm danh hàng ngày, tích cực bình luận, soi cầu chuẩn, topic được nhiều người xem nhất. Đây là địa chỉ Forum xổ số tin cậy cho ai yêu thích xổ số và săn số VIP thỏa thích mỗi ngày.

DMCA.com Protection Status

Kết quả xổ số

Thống kê cầu

Thống kê VIP

Tiện Ích & Công cụ

Xổ số mở rộng

lixi-39k
lixi