Diễn Đàn Thần Tài
Thông báo
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!

Kết quả XSMN - Kết quả xổ số Miền nam Thứ 2

Kết quả xổ số miền nam
Đài Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G8 63 84 45
G7 447 278 189
G6 8738 5617 9695
9913 6856 2099
8656 3718 4810
G5 3985 5183 2233
G4 25851 34271 20350
83257 07855 58994
35839 54267 79235
93849 90670 96882
81183 96704 46701
77312 83829 98589
21468 98106 02089
G3 07706 64468 29859
74018 67119 62684
G2 38817 46631 86564
G1 92896 55969 38147
ĐB 136798 039060 308118
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (08/07/2024)
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 06 04, 06 01
1 17, 18, 12, 13 19, 17, 18 18, 10
2 29
3 39, 38 31 35, 33
4 49, 47 47, 45
5 51, 57, 56 55, 56 59, 50
6 68, 63 60, 69, 68, 67 64
7 71, 70, 78
8 83, 85 83, 84 84, 82, 89, 89, 89
9 98, 96 94, 95, 99
Kết quả xổ số miền nam
Đài Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G8 18 62 51
G7 875 203 713
G6 9569 9276 5505
3620 3745 7362
7405 5432 2662
G5 4456 6673 8178
G4 01306 60239 01808
64174 95716 74214
76436 01263 10765
45984 42585 97697
68128 78531 48828
37479 03619 36387
24166 89199 19063
G3 09095 64789 83445
54130 44719 85068
G2 56455 32233 41625
G1 80130 99992 43033
ĐB 783767 499909 725785
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (01/07/2024)
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 06, 05 09, 03 08, 05
1 18 19, 16, 19 14, 13
2 28, 20 25, 28
3 30, 30, 36 33, 39, 31, 32 33
4 45 45
5 55, 56 51
6 67, 66, 69 63, 62 68, 65, 63, 62, 62
7 74, 79, 75 73, 76 78
8 84 89, 85 85, 87
9 95 92, 99 97
Kết quả xổ số miền nam
Đài Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G8 92 94 63
G7 288 479 100
G6 3808 0951 3331
3917 2129 9071
1349 5312 5894
G5 0891 5178 0896
G4 46435 14596 55803
47168 29834 36470
73091 31396 76311
90205 96607 87112
98453 04262 50911
90410 76639 20703
57956 38537 61490
G3 80894 32361 50581
52889 25902 72587
G2 17491 92552 68582
G1 64990 53350 61127
ĐB 069538 996243 142066
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (24/06/2024)
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 05, 08 02, 07 03, 03, 00
1 10, 17 12 11, 12, 11
2 29 27
3 38, 35 34, 39, 37 31
4 49 43
5 53, 56 50, 52, 51
6 68 61, 62 66, 63
7 78, 79 70, 71
8 89, 88 82, 81, 87
9 90, 91, 94, 91, 91, 92 96, 96, 94 90, 96, 94
Kết quả xổ số miền nam
Đài Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G8 10 21 00
G7 801 538 307
G6 2274 8941 7552
1253 7340 9404
6690 6372 9356
G5 8791 6409 6872
G4 12018 86081 14165
75237 08848 24372
65284 34555 23819
01354 04855 64365
67232 53102 68248
19014 58608 96832
56177 23922 07768
G3 84633 32370 34387
23849 32989 58556
G2 25941 50275 92356
G1 10705 93735 67157
ĐB 147788 029715 327882
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (17/06/2024)
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 05, 01 02, 08, 09 04, 07, 00
1 18, 14, 10 15 19
2 22, 21
3 33, 37, 32 35, 38 32
4 41, 49 48, 41, 40 48
5 54, 53 55, 55 57, 56, 56, 52, 56
6 65, 65, 68
7 77, 74 75, 70, 72 72, 72
8 88, 84 89, 81 82, 87
9 91, 90
Kết quả xổ số miền nam
Đài Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G8 72 69 96
G7 772 585 045
G6 1918 1564 2574
0070 2073 6006
5931 8980 4625
G5 7460 2765 8661
G4 68964 34746 80726
36531 35747 24511
74637 12533 62680
40550 50771 78957
25129 66370 40550
63530 19857 85396
52124 00749 11062
G3 15285 44901 14418
14206 68822 64804
G2 46517 29884 03305
G1 63500 91935 27235
ĐB 800199 451188 506737
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (10/06/2024)
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 00, 06 01 05, 04, 06
1 17, 18 18, 11
2 29, 24 22 26, 25
3 31, 37, 30, 31 35, 33 37, 35
4 46, 47, 49 45
5 50 57 57, 50
6 64, 60 65, 64, 69 62, 61
7 70, 72, 72 71, 70, 73 74
8 85 88, 84, 80, 85 80
9 99 96, 96
Kết quả xổ số miền nam
Đài Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G8 32 99 18
G7 743 384 383
G6 7011 8677 8799
1642 6475 9860
7519 4756 6908
G5 6254 6475 4714
G4 88523 43058 50143
53126 18384 38217
20340 94610 16269
94818 79801 14299
81402 49986 89250
42678 93460 57692
92639 31972 94795
G3 42883 63223 56447
52056 52829 92889
G2 02249 93894 95350
G1 84391 50571 98269
ĐB 605440 453876 247480
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (03/06/2024)
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 02 01 08
1 18, 11, 19 10 17, 14, 18
2 23, 26 23, 29
3 39, 32
4 40, 49, 40, 42, 43 47, 43
5 56, 54 58, 56 50, 50
6 60 69, 69, 60
7 78 76, 71, 72, 75, 77, 75
8 83 84, 86, 84 80, 89, 83
9 91 94, 99 99, 92, 95, 99
Kết quả xổ số miền nam
Đài Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G8 15 45 27
G7 991 559 711
G6 6369 9919 3477
8382 3111 1426
5411 2550 4465
G5 1628 5832 4571
G4 90940 67307 63287
64256 56100 38594
33751 65126 91657
21021 54553 35083
69810 23014 10533
34952 54923 41451
06720 60575 56399
G3 60687 10005 34246
30921 69028 22339
G2 15370 01040 55513
G1 45542 00198 14593
ĐB 188938 575556 765258
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (27/05/2024)
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 05, 07, 00
1 10, 11, 15 14, 19, 11 13, 11
2 21, 21, 20, 28 28, 26, 23 26, 27
3 38 32 39, 33
4 42, 40 40, 45 46
5 56, 51, 52 56, 53, 50, 59 58, 57, 51
6 69 65
7 70 75 71, 77
8 87, 82 87, 83
9 91 98 93, 94, 99
Kết quả xổ số miền nam
Đài Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G8 65 53 85
G7 010 452 652
G6 4249 4326 6618
1301 6767 3005
3927 9475 4307
G5 2758 8579 1931
G4 50105 02542 75791
12029 48600 88011
31771 71637 09284
59520 40175 81848
71713 16263 54210
38272 42309 16359
97902 69548 55293
G3 41083 75330 24794
41556 05031 79754
G2 42962 82289 92683
G1 98835 79275 37865
ĐB 287839 982772 817292
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (20/05/2024)
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 05, 02, 01 00, 09 05, 07
1 13, 10 11, 10, 18
2 29, 20, 27 26
3 39, 35 30, 31, 37 31
4 49 42, 48 48
5 56, 58 52, 53 54, 59, 52
6 62, 65 63, 67 65
7 71, 72 72, 75, 75, 79, 75
8 83 89 83, 84, 85
9 92, 94, 91, 93
Diễn Đàn Thần Tài

Diễn đàn xổ số 3 miền lớn nhất - uy tín nhất tại Việt Nam - Thantai.gg

Thương hiệu của trang web được biết đến từ đầu những năm 2000 bởi những dự đoán xổ số rất chính xác của các chuyên gia, đặc biệt là dàn đề XSMB bất tử đã tạo nên tên tuổi của chúng tôi. Ngoài ra website còn cung cấp những công cụ hỗ trợ phân tích, thống kê, soi cầu xổ số nhanh chóng.

Đặc biệt, diễn đàn xổ số Thần Tài luôn có quà tặng cực khủng lên đến hàng chục triệu đồng cho những chuyên gia giỏi về các bảng thống kê tỉ lệ trúng cao, dự đoán xổ số chuẩn xác nhất hàng tuần, hàng tháng. Tích điểm tặng lì xì cho ae điểm danh hàng ngày, tích cực bình luận, soi cầu chuẩn, topic được nhiều người xem nhất. Đây là địa chỉ Forum xổ số tin cậy cho ai yêu thích xổ số và săn số VIP thỏa thích mỗi ngày.

DMCA.com Protection Status

Kết quả xổ số

Thống kê cầu

Thống kê VIP

Tiện Ích & Công cụ

Xổ số mở rộng

lixi-39k
lixi