Diễn Đàn Thần Tài
Thông báo
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🏆 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🏆 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🏆 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🏆 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🏆 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🏆 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🏆 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!

Kết quả XSMN - Kết quả xổ số Miền nam Thứ 3

Kết quả xổ số miền nam
Đài Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 66 17 92
G7 492 628 381
G6 0156 7041 3527
2900 0220 6815
1926 6503 5543
G5 1878 2689 4541
G4 44237 58807 99606
88239 43792 95756
77618 91523 83300
79203 89827 03501
44142 60629 66900
07191 95782 34941
64449 78070 85401
G3 72516 78788 38868
26710 21539 27937
G2 71076 08672 46095
G1 64420 36492 26188
ĐB 387936 289593 874413
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (09/07/2024)
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 03, 00 07, 03 06, 00, 01, 00, 01
1 16, 10, 18 17 13, 15
2 20, 26 23, 27, 29, 20, 28 27
3 36, 37, 39 39 37
4 42, 49 41 41, 41, 43
5 56 56
6 66 68
7 76, 78 72, 70
8 88, 82, 89 88, 81
9 91, 92 93, 92, 92 95, 92
Kết quả xổ số miền nam
Đài Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 76 66 15
G7 051 362 006
G6 8108 4103 4825
3276 1899 2721
2282 3056 3323
G5 2886 0995 8288
G4 90299 77119 64084
10971 68999 84034
13693 08463 09457
34894 15938 72285
77692 19167 98494
04201 86356 28192
10985 78035 66036
G3 60056 55286 89097
55928 77753 73161
G2 70817 78207 16553
G1 43734 15253 72063
ĐB 035005 866515 236345
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (02/07/2024)
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 05, 01, 08 07, 03 06
1 17 15, 19 15
2 28 25, 21, 23
3 34 38, 35 34, 36
4 45
5 56, 51 53, 53, 56, 56 53, 57
6 63, 67, 62, 66 63, 61
7 71, 76, 76
8 85, 86, 82 86 84, 85, 88
9 99, 93, 94, 92 99, 95, 99 97, 94, 92
Kết quả xổ số miền nam
Đài Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 91 57 89
G7 369 191 229
G6 6078 8639 1412
3142 5924 5312
1593 1883 4383
G5 3115 5440 5890
G4 03760 53296 08015
37520 04835 34721
93484 93978 66751
47164 75296 17217
67861 61276 67222
13656 33399 37412
93117 08430 11307
G3 66648 37822 64527
36409 81283 28099
G2 87604 07937 12101
G1 49066 66986 89122
ĐB 574546 240410 610274
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (25/06/2024)
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 04, 09 01, 07
1 17, 15 10 15, 17, 12, 12, 12
2 20 22, 24 22, 27, 21, 22, 29
3 37, 35, 30, 39
4 46, 48, 42 40
5 56 57 51
6 66, 60, 64, 61, 69
7 78 78, 76 74
8 84 86, 83, 83 83, 89
9 93, 91 96, 96, 99, 91 99, 90
Kết quả xổ số miền nam
Đài Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 68 66 90
G7 090 376 604
G6 2455 5718 9396
6218 4661 8783
6294 4612 8886
G5 3424 8618 7142
G4 34023 00712 47599
25472 02964 94312
12455 87976 69296
53495 66991 53800
63847 27996 43274
86284 56768 57562
16393 40884 03492
G3 90173 54542 55750
15347 23804 97820
G2 19438 92174 13880
G1 58598 33902 75623
ĐB 769851 155868 305331
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (18/06/2024)
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 02, 04 00, 04
1 18 12, 18, 18, 12 12
2 23, 24 23, 20
3 38 31
4 47, 47 42 42
5 51, 55, 55 50
6 68 68, 64, 68, 61, 66 62
7 73, 72 74, 76, 76 74
8 84 84 80, 83, 86
9 98, 95, 93, 94, 90 91, 96 99, 96, 92, 96, 90
Kết quả xổ số miền nam
Đài Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 90 53 14
G7 678 434 581
G6 2993 3960 1078
0307 1006 5936
0460 4311 7462
G5 4201 2225 5742
G4 32543 02185 33735
76922 87771 30175
43392 61229 18486
45015 06589 08581
30689 86936 45709
74955 24508 11851
66916 03941 82110
G3 40240 50293 43882
83195 95301 22177
G2 06584 09701 71363
G1 61295 60376 78725
ĐB 985521 753148 273420
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (11/06/2024)
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 01, 07 01, 01, 08, 06 09
1 15, 16 11 10, 14
2 21, 22 29, 25 20, 25
3 36, 34 35, 36
4 40, 43 48, 41 42
5 55 53 51
6 60 60 63, 62
7 78 76, 71 77, 75, 78
8 84, 89 85, 89 82, 86, 81, 81
9 95, 95, 92, 93, 90 93
Kết quả xổ số miền nam
Đài Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 43 74 95
G7 288 554 122
G6 3644 3152 0344
4654 3386 7761
5354 9254 4595
G5 6034 6213 9353
G4 22702 95216 58495
90661 82518 82334
08440 69495 20461
79234 76652 96070
21485 75459 09623
39839 74416 78794
10078 33917 52204
G3 13655 48259 72958
44456 11736 21537
G2 47351 84050 50926
G1 34128 00832 82250
ĐB 593027 907431 208587
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (04/06/2024)
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 02 04
1 16, 18, 16, 17, 13
2 27, 28 26, 23, 22
3 34, 39, 34 31, 32, 36 37, 34
4 40, 44, 43 44
5 51, 55, 56, 54, 54 50, 59, 52, 59, 52, 54, 54 50, 58, 53
6 61 61, 61
7 78 74 70
8 85, 88 86 87
9 95 95, 94, 95, 95
Kết quả xổ số miền nam
Đài Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 63 57 67
G7 440 344 033
G6 6314 1135 9727
1194 3339 3204
2133 7757 0995
G5 5019 0484 7146
G4 23968 96694 72990
96432 07921 41985
27294 01511 01211
03909 67819 58469
28835 62012 88996
38577 34958 23800
08291 66028 72219
G3 44704 04305 69158
87558 89095 35489
G2 23448 87536 65777
G1 02790 40274 56257
ĐB 843632 851323 533920
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (28/05/2024)
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 04, 09 05 00, 04
1 19, 14 11, 19, 12 11, 19
2 23, 21, 28 20, 27
3 32, 32, 35, 33 36, 35, 39 33
4 48, 40 44 46
5 58 58, 57, 57 57, 58
6 68, 63 69, 67
7 77 74 77
8 84 89, 85
9 90, 94, 91, 94 95, 94 90, 96, 95
Kết quả xổ số miền nam
Đài Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 15 53 47
G7 072 509 503
G6 7851 8462 7976
5793 6819 1680
8256 2952 8237
G5 7582 9922 9889
G4 02666 18925 62343
13030 07081 47033
08580 97423 50707
23491 69570 47447
98548 54029 91539
89906 21679 84892
50620 49079 00895
G3 71105 40877 37079
88627 49209 16217
G2 28935 13923 49533
G1 39571 76808 09407
ĐB 779132 661030 388678
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (21/05/2024)
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 05, 06 08, 09, 09 07, 07, 03
1 15 19 17
2 27, 20 23, 25, 23, 29, 22
3 32, 35, 30 30 33, 33, 39, 37
4 48 43, 47, 47
5 51, 56 52, 53
6 66 62
7 71, 72 77, 70, 79, 79 78, 79, 76
8 80, 82 81 89, 80
9 91, 93 92, 95
Kết quả xổ số miền nam
Đài Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 16 25 18
G7 748 491 700
G6 2442 7262 7006
3997 8404 7062
3860 5765 7357
G5 0074 5226 5234
G4 94295 88289 99245
32644 53444 63097
17478 06758 28852
94214 50088 66560
74145 15711 34934
49913 33823 55218
60766 11824 22753
G3 72677 76421 28454
83448 45465 49712
G2 16876 54704 59073
G1 05833 77260 72252
ĐB 643547 897285 520141
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Bảng loto Kết quả xổ số miền nam (14/05/2024)
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 04, 04 06, 00
1 14, 13, 16 11 12, 18, 18
2 21, 23, 24, 26, 25
3 33 34, 34
4 47, 48, 44, 45, 42, 48 44 41, 45
5 58 52, 54, 52, 53, 57
6 66, 60 60, 65, 62, 65 60, 62
7 76, 77, 78, 74 73
8 85, 89, 88
9 95, 97 91 97
Diễn Đàn Thần Tài

Diễn đàn xổ số 3 miền lớn nhất - uy tín nhất tại Việt Nam - Thantai.gg

Thương hiệu của trang web được biết đến từ đầu những năm 2000 bởi những dự đoán xổ số rất chính xác của các chuyên gia, đặc biệt là dàn đề XSMB bất tử đã tạo nên tên tuổi của chúng tôi. Ngoài ra website còn cung cấp những công cụ hỗ trợ phân tích, thống kê, soi cầu xổ số nhanh chóng.

Đặc biệt, diễn đàn xổ số Thần Tài luôn có quà tặng cực khủng lên đến hàng chục triệu đồng cho những chuyên gia giỏi về các bảng thống kê tỉ lệ trúng cao, dự đoán xổ số chuẩn xác nhất hàng tuần, hàng tháng. Tích điểm tặng lì xì cho ae điểm danh hàng ngày, tích cực bình luận, soi cầu chuẩn, topic được nhiều người xem nhất. Đây là địa chỉ Forum xổ số tin cậy cho ai yêu thích xổ số và săn số VIP thỏa thích mỗi ngày.

DMCA.com Protection Status

Kết quả xổ số

Thống kê cầu

Thống kê VIP

Tiện Ích & Công cụ

Xổ số mở rộng

lixi-39k
lixi