Diễn Đàn Thần Tài
Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!

Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) - Trực tiếp kqxs Miền Bắc (Truyền Thống) Thứ 7

Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 13/04/2024
Ký tự 5KQ-15KQ-9KQ-4KQ-8KQ-1KQ-18KQ-12KQ
Đặc biệt 90649
Giải 1 71212
Giải 2 55720 56680
Giải 3 64761 94392 09089
57015 06920 83467
Giải 4 1452 5230 5083 2320
Giải 5 4090 8241 0310
6378 1575 3896
Giải 6 756 690 503
Giải 7 58 28 35 64
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 03
1 12, 15, 10
2 20, 20, 20, 28
3 30, 35
4 49, 41
5 52, 56, 58
6 61, 67, 64
7 78, 75
8 80, 89, 83
9 92, 90, 96, 90
Đuôi Lô tô
0 20, 80, 20, 30, 20, 90, 10, 90
1 61, 41
2 12, 92, 52
3 83, 03
4 64
5 15, 75, 35
6 96, 56
7 67
8 78, 58, 28
9 49, 89
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
79: 24 lần 49: 18 lần 89: 17 lần 99: 17 lần 69: 16 lần
61: 16 lần 09: 16 lần 42: 16 lần 10: 16 lần 13: 15 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
76: 4 lần 04: 5 lần 36: 5 lần 45: 5 lần 77: 5 lần
46: 6 lần 51: 6 lần 58: 6 lần 88: 6 lần 31: 6 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
61: 3 ngày 00: 2 ngày 22: 2 ngày 48: 2 ngày 69: 2 ngày
81: 2 ngày 03: 1 ngày 04: 1 ngày 05: 1 ngày 13: 1 ngày
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan)
82: 18 ngày 14: 13 ngày 77: 13 ngày 31: 11 ngày 76: 11 ngày
06: 10 ngày 11: 10 ngày 19: 10 ngày 23: 9 ngày 43: 9 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
2: 124 lần 9: 117 lần 8: 113 lần 1: 110 lần 5: 109 lần
6: 108 lần 7: 107 lần 0: 103 lần 4: 96 lần 3: 93 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
9: 159 lần 0: 116 lần 2: 115 lần 3: 111 lần 1: 103 lần
7: 103 lần 5: 102 lần 4: 92 lần 8: 92 lần 6: 87 lần
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 06/04/2024
Ký tự 16KF-18KF-13KF-10KF-12KF-1KF-17KF-4KF
Đặc biệt 00312
Giải 1 44708
Giải 2 88283 64571
Giải 3 91798 21146 05250
09523 92549 73943
Giải 4 1449 2399 7871 7371
Giải 5 5848 3389 9405
8301 7420 2661
Giải 6 142 732 198
Giải 7 21 59 95 03
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 08, 05, 01, 03
1 12
2 23, 20, 21
3 32
4 46, 49, 43, 49, 48, 42
5 50, 59
6 61
7 71, 71, 71
8 83, 89
9 98, 99, 98, 95
Đuôi Lô tô
0 50, 20
1 71, 71, 71, 01, 61, 21
2 12, 42, 32
3 83, 23, 43, 03
4
5 05, 95
6 46
7
8 08, 98, 48, 98
9 49, 49, 99, 89, 59
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 30/03/2024
Ký tự 6HY-8HY-2HY-20HY-18HY-9HY-4HY-5HY
Đặc biệt 62135
Giải 1 21141
Giải 2 45857 86656
Giải 3 70417 47299 17041
28867 87844 03831
Giải 4 7920 9023 7131 8460
Giải 5 3372 5765 0633
8326 3811 4220
Giải 6 752 057 840
Giải 7 96 94 29 09
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 09
1 17, 11
2 20, 23, 26, 20, 29
3 35, 31, 31, 33
4 41, 41, 44, 40
5 57, 56, 52, 57
6 67, 60, 65
7 72
8
9 99, 96, 94
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 20, 40
1 41, 41, 31, 31, 11
2 72, 52
3 23, 33
4 44, 94
5 35, 65
6 56, 26, 96
7 57, 17, 67, 57
8
9 99, 29, 09
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 23/03/2024
Ký tự 11HQ-16HQ-1HQ-3HQ-4HQ-18HQ-10HQ-14HQ
Đặc biệt 59882
Giải 1 35161
Giải 2 80009 90230
Giải 3 27850 78279 76809
32621 30855 65708
Giải 4 4114 7900 0301 0473
Giải 5 6540 7127 8212
9532 2160 6720
Giải 6 460 122 532
Giải 7 85 51 42 16
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 09, 09, 08, 00, 01
1 14, 12, 16
2 21, 27, 20, 22
3 30, 32, 32
4 40, 42
5 50, 55, 51
6 61, 60, 60
7 79, 73
8 82, 85
9
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 00, 40, 60, 20, 60
1 61, 21, 01, 51
2 82, 12, 32, 22, 32, 42
3 73
4 14
5 55, 85
6 16
7 27
8 08
9 09, 79, 09
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 16/03/2024
Ký tự 20HF-15HF-9HF-18HF-8HF-2HF-12HF-11HF
Đặc biệt 05667
Giải 1 42692
Giải 2 26834 13884
Giải 3 41197 48183 30209
40650 38977 31619
Giải 4 6327 7526 8813 8004
Giải 5 0083 3362 9225
6115 7179 7774
Giải 6 970 842 546
Giải 7 49 58 26 20
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 09, 04
1 19, 13, 15
2 27, 26, 25, 26, 20
3 34
4 42, 46, 49
5 50, 58
6 67, 62
7 77, 79, 74, 70
8 84, 83, 83
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 20
1
2 92, 62, 42
3 83, 13, 83
4 34, 84, 04, 74
5 25, 15
6 26, 46, 26
7 67, 97, 77, 27
8 58
9 09, 19, 79, 49
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 09/03/2024
Ký tự 15GY-19GY-9GY-6GY-5GY-8GY-11GY-7GY
Đặc biệt 97041
Giải 1 66285
Giải 2 61339 03320
Giải 3 97684 81378 67753
20613 13219 64710
Giải 4 5334 1854 9868 8120
Giải 5 7819 2869 7366
5797 7110 6682
Giải 6 110 477 078
Giải 7 86 29 28 10
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0
1 13, 19, 10, 19, 10, 10, 10
2 20, 20, 29, 28
3 39, 34
4 41
5 53, 54
6 68, 69, 66
7 78, 77, 78
8 85, 84, 82, 86
9 97
Đuôi Lô tô
0 20, 10, 20, 10, 10, 10
1 41
2 82
3 53, 13
4 84, 34, 54
5 85
6 66, 86
7 97, 77
8 78, 68, 78, 28
9 39, 19, 19, 69, 29
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 02/03/2024
Ký tự 9GQ-10GQ-7GQ-19GQ-12GQ-13GQ-11GQ-18GQ
Đặc biệt 77433
Giải 1 74982
Giải 2 86227 74919
Giải 3 78519 65124 47963
10766 16187 87960
Giải 4 9494 1898 3887 7871
Giải 5 0791 6933 0328
3582 1207 8431
Giải 6 741 053 377
Giải 7 93 95 06 91
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 07, 06
1 19, 19
2 27, 24, 28
3 33, 33, 31
4 41
5 53
6 63, 66, 60
7 71, 77
8 82, 87, 87, 82
9 94, 98, 91, 93, 95, 91
Đuôi Lô tô
0 60
1 71, 91, 31, 41, 91
2 82, 82
3 33, 63, 33, 53, 93
4 24, 94
5 95
6 66, 06
7 27, 87, 87, 07, 77
8 98, 28
9 19, 19
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 24/02/2024
Ký tự 20GF-3GF-2GF-1GF-10GF-14GF-5GF-16GF
Đặc biệt 57333
Giải 1 81369
Giải 2 30504 76199
Giải 3 33651 22945 66456
46182 39290 34970
Giải 4 7837 6860 3636 6890
Giải 5 1619 7224 1740
4222 1496 0442
Giải 6 247 752 331
Giải 7 43 44 35 45
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 04
1 19
2 24, 22
3 33, 37, 36, 31, 35
4 45, 40, 42, 47, 43, 44, 45
5 51, 56, 52
6 69, 60
7 70
8 82
9 99, 90, 90, 96
Đuôi Lô tô
0 90, 70, 60, 90, 40
1 51, 31
2 82, 22, 42, 52
3 33, 43
4 04, 24, 44
5 45, 35, 45
6 56, 36, 96
7 37, 47
8
9 69, 99, 19
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 17/02/2024
Ký tự 2FY-17FY-5FY-14FY-16FY-8FY-3FY-15FY
Đặc biệt 58294
Giải 1 03133
Giải 2 84216 14018
Giải 3 87942 42677 33889
80351 42249 29632
Giải 4 4666 5495 8905 6655
Giải 5 5821 1407 8445
7612 9721 1589
Giải 6 062 725 757
Giải 7 73 92 62 67
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 16, 18, 12
2 21, 21, 25
3 33, 32
4 42, 49, 45
5 51, 55, 57
6 66, 62, 62, 67
7 77, 73
8 89, 89
9 94, 95, 92
Đuôi Lô tô
0
1 51, 21, 21
2 42, 32, 12, 62, 92, 62
3 33, 73
4 94
5 95, 05, 55, 45, 25
6 16, 66
7 77, 07, 57, 67
8 18
9 89, 49, 89
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 03/02/2024
Ký tự 10FM-7FM-13FM-18FM-4FM-9FM-1FM-12FM
Đặc biệt 33389
Giải 1 80369
Giải 2 55380 69435
Giải 3 92942 94293 36365
34162 09641 10284
Giải 4 0221 1633 1716 6658
Giải 5 0122 2297 2514
8365 7192 3441
Giải 6 236 119 442
Giải 7 12 35 88 18
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0
1 16, 14, 19, 12, 18
2 21, 22
3 35, 33, 36, 35
4 42, 41, 41, 42
5 58
6 69, 65, 62, 65
7
8 89, 80, 84, 88
9 93, 97, 92
Đuôi Lô tô
0 80
1 41, 21, 41
2 42, 62, 22, 92, 42, 12
3 93, 33
4 84, 14
5 35, 65, 65, 35
6 16, 36
7 97
8 58, 88, 18
9 89, 69, 19
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 27/01/2024
Ký tự 6FC-5FC-1FC-16FC-17FC-4FC-8FC-19FC
Đặc biệt 61579
Giải 1 32521
Giải 2 73337 11395
Giải 3 59715 94737 28391
77040 95480 36972
Giải 4 1670 3770 7223 0876
Giải 5 6094 5417 4724
5620 5716 3868
Giải 6 049 531 791
Giải 7 27 75 91 10
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0
1 15, 17, 16, 10
2 21, 23, 24, 20, 27
3 37, 37, 31
4 40, 49
5
6 68
7 79, 72, 70, 70, 76, 75
8 80
9 95, 91, 94, 91, 91
Đuôi Lô tô
0 40, 80, 70, 70, 20, 10
1 21, 91, 31, 91, 91
2 72
3 23
4 94, 24
5 95, 15, 75
6 76, 16
7 37, 37, 17, 27
8 68
9 79, 49
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 20/01/2024
Ký tự 6EU-8EU-7EU-4EU-5EU-11EU-2EU-20EU
Đặc biệt 70964
Giải 1 63165
Giải 2 28516 01426
Giải 3 22000 81011 57868
69890 20338 75326
Giải 4 6639 6539 8347 8500
Giải 5 4844 2630 9577
0659 4915 6153
Giải 6 652 729 810
Giải 7 77 93 39 13
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 00, 00
1 16, 11, 15, 10, 13
2 26, 26, 29
3 38, 39, 39, 30, 39
4 47, 44
5 59, 53, 52
6 64, 65, 68
7 77, 77
8
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 00, 90, 00, 30, 10
1 11
2 52
3 53, 93, 13
4 64, 44
5 65, 15
6 16, 26, 26
7 47, 77, 77
8 68, 38
9 39, 39, 59, 29, 39
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 13/01/2024
Ký tự 12EM-1EM-13EM-17EM-11EM-9EM-18EM-20EM
Đặc biệt 68586
Giải 1 68404
Giải 2 00715 37358
Giải 3 42487 35931 84669
00195 50191 47172
Giải 4 7115 9490 6813 5843
Giải 5 4317 2315 7929
3632 1844 6497
Giải 6 990 475 786
Giải 7 17 99 63 85
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 04
1 15, 15, 13, 17, 15, 17
2 29
3 31, 32
4 43, 44
5 58
6 69, 63
7 72, 75
8 86, 87, 86, 85
9 95, 91, 90, 97, 90, 99
Đuôi Lô tô
0 90, 90
1 31, 91
2 72, 32
3 13, 43, 63
4 04, 44
5 15, 95, 15, 15, 75, 85
6 86, 86
7 87, 17, 97, 17
8 58
9 69, 29, 99
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 06/01/2024
Ký tự 1EC-12EC-16EC-9EC-14EC-13EC-5EC-2EC
Đặc biệt 72794
Giải 1 84069
Giải 2 21604 16014
Giải 3 04012 40496 62097
07165 85606 43931
Giải 4 8124 4326 2175 2281
Giải 5 9781 2917 0303
9824 6836 6036
Giải 6 428 187 412
Giải 7 74 96 58 03
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 04, 06, 03, 03
1 14, 12, 17, 12
2 24, 26, 24, 28
3 31, 36, 36
4
5 58
6 69, 65
7 75, 74
8 81, 81, 87
9 94, 96, 97, 96
Đuôi Lô tô
0
1 31, 81, 81
2 12, 12
3 03, 03
4 94, 04, 14, 24, 24, 74
5 65, 75
6 96, 06, 26, 36, 36, 96
7 97, 17, 87
8 28, 58
9 69
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 30/12/2023
Ký tự 20DU-19DU-5DU-7DU-11DU-17DU-18DU-3DU
Đặc biệt 59380
Giải 1 24170
Giải 2 49908 46745
Giải 3 87619 76344 11483
19853 97310 05180
Giải 4 8176 5498 2068 1389
Giải 5 2264 7126 0265
3169 8803 5141
Giải 6 563 723 137
Giải 7 38 64 82 43
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 08, 03
1 19, 10
2 26, 23
3 37, 38
4 45, 44, 41, 43
5 53
6 68, 64, 65, 69, 63, 64
7 70, 76
8 80, 83, 80, 89, 82
9 98
Đuôi Lô tô
0 80, 70, 10, 80
1 41
2 82
3 83, 53, 03, 63, 23, 43
4 44, 64, 64
5 45, 65
6 76, 26
7 37
8 08, 98, 68, 38
9 19, 89, 69
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 23/12/2023
Ký tự 2DM-17DM-10DM-20DM-18DM-14DM-6DM-15DM
Đặc biệt 51416
Giải 1 85332
Giải 2 13364 46775
Giải 3 92641 78508 30249
10834 54932 63927
Giải 4 5847 1580 8587 8272
Giải 5 5195 8332 1395
9544 0506 7689
Giải 6 733 236 963
Giải 7 20 62 10 44
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 08, 06
1 16, 10
2 27, 20
3 32, 34, 32, 32, 33, 36
4 41, 49, 47, 44, 44
5
6 64, 63, 62
7 75, 72
8 80, 87, 89
9 95, 95
Đuôi Lô tô
0 80, 20, 10
1 41
2 32, 32, 72, 32, 62
3 33, 63
4 64, 34, 44, 44
5 75, 95, 95
6 16, 06, 36
7 27, 47, 87
8 08
9 49, 89
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 16/12/2023
Ký tự 17DC-20DC-4DC-11DC-6DC-8DC-9DC-19DC
Đặc biệt 74825
Giải 1 27434
Giải 2 06579 72188
Giải 3 23116 29833 95690
82114 32305 85706
Giải 4 7725 7756 1294 7069
Giải 5 5389 7771 7486
9371 8494 5009
Giải 6 478 396 881
Giải 7 89 67 42 62
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 05, 06, 09
1 16, 14
2 25, 25
3 34, 33
4 42
5 56
6 69, 67, 62
7 79, 71, 71, 78
8 88, 89, 86, 81, 89
9 90, 94, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 90
1 71, 71, 81
2 42, 62
3 33
4 34, 14, 94, 94
5 25, 05, 25
6 16, 06, 56, 86, 96
7 67
8 88, 78
9 79, 69, 89, 09, 89
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 09/12/2023
Ký tự 20CU-19CU-11CU-6CU-13CU-2CU-10CU-9CU
Đặc biệt 57057
Giải 1 21341
Giải 2 46196 43234
Giải 3 70433 04847 22751
81225 23585 86601
Giải 4 5292 6921 1013 2912
Giải 5 2594 8296 6698
1779 3989 6487
Giải 6 499 353 222
Giải 7 52 24 00 04
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 01, 00, 04
1 13, 12
2 25, 21, 22, 24
3 34, 33
4 41, 47
5 57, 51, 53, 52
6
7 79
8 85, 89, 87
9 96, 92, 94, 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 00
1 41, 51, 01, 21
2 92, 12, 22, 52
3 33, 13, 53
4 34, 94, 24, 04
5 25, 85
6 96, 96
7 57, 47, 87
8 98
9 79, 89, 99
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 02/12/2023
Ký tự 18CM-11CM-17CM-6CM-14CM-1CM-8CM-3CM
Đặc biệt 87485
Giải 1 17336
Giải 2 51133 12554
Giải 3 07135 21522 53104
80826 94365 61619
Giải 4 1255 4461 1512 3977
Giải 5 7172 5165 4923
7678 2530 2804
Giải 6 427 937 452
Giải 7 85 25 07 17
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 04, 04, 07
1 19, 12, 17
2 22, 26, 23, 27, 25
3 36, 33, 35, 30, 37
4
5 54, 55, 52
6 65, 61, 65
7 77, 72, 78
8 85, 85
9
Đuôi Lô tô
0 30
1 61
2 22, 12, 72, 52
3 33, 23
4 54, 04, 04
5 85, 35, 65, 55, 65, 85, 25
6 36, 26
7 77, 27, 37, 07, 17
8 78
9 19
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 25/11/2023
Ký tự 5CD-14CD-1CD-11CD-18CD-20CD-15CD-9CD
Đặc biệt 08816
Giải 1 27324
Giải 2 11953 24697
Giải 3 69110 04565 34068
51050 01507 34991
Giải 4 6108 5491 7718 6815
Giải 5 0369 9606 8760
7104 5179 0112
Giải 6 833 331 214
Giải 7 44 73 63 26
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 07, 08, 06, 04
1 16, 10, 18, 15, 12, 14
2 24, 26
3 33, 31
4 44
5 53, 50
6 65, 68, 69, 60, 63
7 79, 73
8
9 97, 91, 91
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 60
1 91, 91, 31
2 12
3 53, 33, 73, 63
4 24, 04, 14, 44
5 65, 15
6 16, 06, 26
7 97, 07
8 68, 08, 18
9 69, 79
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 18/11/2023
Ký tự 6BU-15BU-12BU-3BU-20BU-17BU-7BU-9BU
Đặc biệt 98371
Giải 1 77855
Giải 2 10658 79326
Giải 3 08768 35389 63003
45013 25896 58159
Giải 4 7512 3573 6252 6597
Giải 5 1270 2234 9849
9414 4541 8794
Giải 6 558 262 712
Giải 7 84 59 90 82
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 03
1 13, 12, 14, 12
2 26
3 34
4 49, 41
5 55, 58, 59, 52, 58, 59
6 68, 62
7 71, 73, 70
8 89, 84, 82
9 96, 97, 94, 90
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1 71, 41
2 12, 52, 62, 12, 82
3 03, 13, 73
4 34, 14, 94, 84
5 55
6 26, 96
7 97
8 58, 68, 58
9 89, 59, 49, 59
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 11/11/2023
Ký tự 10BM-2BM-8BM-13BM-7BM-19BM-20BM-1BM
Đặc biệt 08391
Giải 1 10466
Giải 2 98837 12660
Giải 3 32013 97782 99924
14855 36394 62547
Giải 4 2966 0980 7346 0935
Giải 5 5641 7824 5937
5096 1970 2117
Giải 6 033 357 377
Giải 7 54 60 31 99
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0
1 13, 17
2 24, 24
3 37, 35, 37, 33, 31
4 47, 46, 41
5 55, 57, 54
6 66, 60, 66, 60
7 70, 77
8 82, 80
9 91, 94, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 60, 80, 70, 60
1 91, 41, 31
2 82
3 13, 33
4 24, 94, 24, 54
5 55, 35
6 66, 66, 46, 96
7 37, 47, 37, 17, 57, 77
8
9 99
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 04/11/2023
Ký tự 6BD-11BD-3BD-2BD-14BD-12BD-7BD-16BD
Đặc biệt 55858
Giải 1 39587
Giải 2 14699 14801
Giải 3 69206 21577 79651
94155 83586 76878
Giải 4 7685 8485 6429 5975
Giải 5 2775 2220 9758
7880 4704 9335
Giải 6 407 429 044
Giải 7 71 72 28 08
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 01, 06, 04, 07, 08
1
2 29, 20, 29, 28
3 35
4 44
5 58, 51, 55, 58
6
7 77, 78, 75, 75, 71, 72
8 87, 86, 85, 85, 80
9 99
Đuôi Lô tô
0 20, 80
1 01, 51, 71
2 72
3
4 04, 44
5 55, 85, 85, 75, 75, 35
6 06, 86
7 87, 77, 07
8 58, 78, 58, 28, 08
9 99, 29, 29
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 28/10/2023
Ký tự 13AU-14AU-1AU-19AU-16AU-20AU-10AU-8AU
Đặc biệt 07157
Giải 1 12258
Giải 2 78073 22472
Giải 3 15755 38656 08969
86598 42614 30508
Giải 4 6489 0925 6537 1677
Giải 5 5598 1977 7565
9877 6528 5059
Giải 6 598 063 808
Giải 7 93 74 83 97
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 08, 08
1 14
2 25, 28
3 37
4
5 57, 58, 55, 56, 59
6 69, 65, 63
7 73, 72, 77, 77, 77, 74
8 89, 83
9 98, 98, 98, 93, 97
Đuôi Lô tô
0
1
2 72
3 73, 63, 93, 83
4 14, 74
5 55, 25, 65
6 56
7 57, 37, 77, 77, 77, 97
8 58, 98, 08, 98, 28, 98, 08
9 69, 89, 59
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 21/10/2023
Ký tự 2AM-6AM-18AM-7AM-16AM-12AM-20AM-5AM
Đặc biệt 57349
Giải 1 28088
Giải 2 05865 83567
Giải 3 76424 79903 37682
72540 89417 55043
Giải 4 6576 5402 0065 4215
Giải 5 9076 5387 4193
7233 0818 3906
Giải 6 110 455 727
Giải 7 84 94 54 56
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 03, 02, 06
1 17, 15, 18, 10
2 24, 27
3 33
4 49, 40, 43
5 55, 54, 56
6 65, 67, 65
7 76, 76
8 88, 82, 87, 84
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 40, 10
1
2 82, 02
3 03, 43, 93, 33
4 24, 84, 94, 54
5 65, 65, 15, 55
6 76, 76, 06, 56
7 67, 17, 87, 27
8 88, 18
9 49
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 14/10/2023
Ký tự 11AD-17AD-18AD-5AD-16AD-7AD-2AD-19AD
Đặc biệt 59454
Giải 1 00486
Giải 2 02755 43379
Giải 3 99550 05287 68380
32640 94138 33448
Giải 4 6838 0361 7534 5331
Giải 5 6853 9553 6500
1359 6160 5750
Giải 6 481 321 424
Giải 7 03 39 81 58
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 00, 03
1
2 21, 24
3 38, 38, 34, 31, 39
4 40, 48
5 54, 55, 50, 53, 53, 59, 50, 58
6 61, 60
7 79
8 86, 87, 80, 81, 81
9
Đuôi Lô tô
0 50, 80, 40, 00, 60, 50
1 61, 31, 81, 21, 81
2
3 53, 53, 03
4 54, 34, 24
5 55
6 86
7 87
8 38, 48, 38, 58
9 79, 59, 39
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 07/10/2023
Ký tự 4ZE-8ZE-14ZE-2ZE-15ZE-18ZE-17ZE-10ZE
Đặc biệt 26547
Giải 1 41670
Giải 2 43744 83152
Giải 3 10056 59638 27910
48711 37587 74483
Giải 4 3920 1318 3826 5229
Giải 5 7112 9706 6852
0530 3370 9649
Giải 6 482 573 168
Giải 7 38 13 79 35
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 06
1 10, 11, 18, 12, 13
2 20, 26, 29
3 38, 30, 38, 35
4 47, 44, 49
5 52, 56, 52
6 68
7 70, 70, 73, 79
8 87, 83, 82
9
Đuôi Lô tô
0 70, 10, 20, 30, 70
1 11
2 52, 12, 52, 82
3 83, 73, 13
4 44
5 35
6 56, 26, 06
7 47, 87
8 38, 18, 68, 38
9 29, 49, 79
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 30/09/2023
Ký tự 1ZN-5ZN-6ZN-13ZN-2ZN-14ZN
Đặc biệt 19237
Giải 1 00802
Giải 2 69062 73744
Giải 3 28668 67174 14711
13617 46011 10279
Giải 4 6557 5429 6415 1454
Giải 5 4316 2144 6966
9860 8112 4610
Giải 6 104 844 320
Giải 7 79 71 38 53
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 11, 17, 11, 15, 16, 12, 10
2 29, 20
3 37, 38
4 44, 44, 44
5 57, 54, 53
6 62, 68, 66, 60
7 74, 79, 79, 71
8
9
Đuôi Lô tô
0 60, 10, 20
1 11, 11, 71
2 02, 62, 12
3 53
4 44, 74, 54, 44, 04, 44
5 15
6 16, 66
7 37, 17, 57
8 68, 38
9 79, 29, 79
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 23/09/2023
Ký tự 3ZV-13ZV-4ZV-1ZV-12ZV-8ZV
Đặc biệt 76922
Giải 1 99878
Giải 2 60050 42231
Giải 3 70197 24029 17888
42024 71288 33727
Giải 4 5488 9596 2292 3714
Giải 5 9571 7953 2680
0653 6341 3334
Giải 6 075 832 375
Giải 7 92 42 40 10
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0
1 14, 10
2 22, 29, 24, 27
3 31, 34, 32
4 41, 42, 40
5 50, 53, 53
6
7 78, 71, 75, 75
8 88, 88, 88, 80
9 97, 96, 92, 92
Đuôi Lô tô
0 50, 80, 40, 10
1 31, 71, 41
2 22, 92, 32, 92, 42
3 53, 53
4 24, 14, 34
5 75, 75
6 96
7 97, 27
8 78, 88, 88, 88
9 29
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
thứ bảy - 16/09/2023
Ký tự 1YE-15YE-12YE-10YE-8YE-5YE
Đặc biệt 11724
Giải 1 98298
Giải 2 19917 53982
Giải 3 09894 85689 21669
68513 50670 77330
Giải 4 1580 7154 6751 2983
Giải 5 7989 0174 4014
8953 5493 8885
Giải 6 459 607 700
Giải 7 95 97 40 99
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 07, 00
1 17, 13, 14
2 24
3 30
4 40
5 54, 51, 53, 59
6 69
7 70, 74
8 82, 89, 80, 83, 89, 85
9 98, 94, 93, 95, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 70, 30, 80, 00, 40
1 51
2 82
3 13, 83, 53, 93
4 24, 94, 54, 74, 14
5 85, 95
6
7 17, 07, 97
8 98
9 89, 69, 89, 59, 99
Diễn Đàn Thần Tài

Diễn đàn xổ số 3 miền lớn nhất - uy tín nhất tại Việt Nam - Thantai.gg

Thương hiệu của trang web được biết đến từ đầu những năm 2000 bởi những dự đoán xổ số rất chính xác của các chuyên gia, đặc biệt là dàn đề XSMB bất tử đã tạo nên tên tuổi của chúng tôi. Ngoài ra website còn cung cấp những công cụ hỗ trợ phân tích, thống kê, soi cầu xổ số nhanh chóng.

Đặc biệt, diễn đàn xổ số Thần Tài luôn có quà tặng cực khủng lên đến hàng chục triệu đồng cho những chuyên gia giỏi về các bảng thống kê tỉ lệ trúng cao, dự đoán xổ số chuẩn xác nhất hàng tuần, hàng tháng. Tích điểm tặng lì xì cho ae điểm danh hàng ngày, tích cực bình luận, soi cầu chuẩn, topic được nhiều người xem nhất. Đây là địa chỉ Forum xổ số tin cậy cho ai yêu thích xổ số và săn số VIP thỏa thích mỗi ngày.

DMCA.com Protection Status

Kết quả xổ số

Thống kê cầu

Thống kê VIP

Tiện Ích & Công cụ

Xổ số mở rộng

lixi