Diễn Đàn Thần Tài
Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!

XSMB Giải Đặc Biệt

Game Dự Đoán

Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 2 - ngày 31/07/2023]

admin
admin
6 tháng trước Đã chỉnh sửa

Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)

Dự đoán kết thúc vào lúc 17:59 [thứ 2 - ngày 31/07/2023]
Kết quả XS Miền bắc 31/07/2023 - Lô trực tiếp
01 02 02 06 15 21 31 36 37
39 41 52 60 61 61 65 67 71
76 77 83 89 90 90 94 96 96
Bảng dự đoán
User Hình thức Dự đoán Thời gian chốt
Biincocain 4s 55, 56, 57, 83 01:28:46 31/07/2023
dungkoi199x 4s 97, 98, 99, 91 08:24:06 31/07/2023
Vinh7979 12s 12, 34, 97, 45, 78, 56, 99, 90, 31, 46, 30, 43 08:58:31 31/07/2023
trumsomienbac 1s 82 09:12:18 31/07/2023
shopee 12s 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 09:13:13 31/07/2023
anhbamu 12s 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 09:16:33 31/07/2023
bethu2k4 12s 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 09:18:40 31/07/2023
tiemvangnuhiep 12s 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 09:21:59 31/07/2023
xosominhngoc 12s 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 09:27:35 31/07/2023
anhnamday 12s 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 09:32:46 31/07/2023
mynhanmannhi 12s 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 09:38:15 31/07/2023
Giaimongvip 4s 45, 54, 67, 78 09:41:16 31/07/2023
lorlauriezly 12s 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 20, 21, 22, 25, 26 09:42:46 31/07/2023
HungNĐ 4s 28, 82, 53, 57 09:43:16 31/07/2023
danhuy7f 12s 36, 35, 39, 76, 79, 85, 81, 97, 93, 02, 11, 57 09:48:19 31/07/2023
dinhki 4s 34, 43, 58, 85 09:55:04 31/07/2023
bbymongto 8s 36, 64, 61, 59, 08, 03, 55, 73 09:55:53 31/07/2023
gloriah0geula 4s 33, 66, 91, 30 09:59:30 31/07/2023
mindymel3gju 12s 96, 85, 28, 20, 21, 04, 08, 03, 00, 15, 36, 95 10:03:28 31/07/2023
dorxthconnie 12s 93, 25, 34, 62, 55, 66, 77, 99, 88, 33, 11, 22 10:07:52 31/07/2023
QCtranpl 1s 28 10:09:10 31/07/2023
namtrungst 4s 53, 54, 55, 56 10:12:24 31/07/2023
doicongnhan1996 8s 64, 46, 52, 26, 98, 78, 73, 79 10:15:00 31/07/2023
huanrose9999 8s 96, 89, 77, 66, 55, 33, 22, 00 10:22:16 31/07/2023
tuankira 4s 10, 45, 41, 92 10:24:55 31/07/2023
bdsthanhanh 8s 76, 13, 43, 03, 67, 88, 25, 65 10:27:03 31/07/2023
giacatluong 8s 34, 64, 99, 55, 76, 49, 89, 16 10:35:04 31/07/2023
momovip 12s 63, 44, 55, 59, 88, 77, 82, 85, 08, 09, 11, 20 10:38:53 31/07/2023
thanhbinh89 12s 64, 97, 85, 88, 09, 01, 30, 90, 74, 08, 27, 15 10:45:09 31/07/2023
LYLYhn 4s 27, 37, 72, 73 10:55:05 31/07/2023
ttl8898 8s 11, 55, 79, 22, 10, 29, 34, 81 10:56:53 31/07/2023
anhratdeptrai 4s 56, 20, 64, 15 11:01:18 31/07/2023
cindylu 1s 63 11:04:15 31/07/2023
buithaihoang2k 8s 64, 85, 42, 34, 81, 57, 08, 97 11:07:29 31/07/2023
Bxjjixj 1s 17 11:13:01 31/07/2023
Nxoodjb 4s 18, 39, 19, 38 11:14:42 31/07/2023
Xjkdjn 8s 27, 36, 49, 30, 44, 48, 25, 10 11:15:54 31/07/2023
Bdidio 1s 19 11:16:45 31/07/2023
Hdiodp 4s 19, 02, 03, 01 11:17:38 31/07/2023
Bdjkdjk 1s 19 11:18:47 31/07/2023
Hdiofb 1s 99 11:20:19 31/07/2023
Vxidoj 4s 17, 55, 19, 23 11:22:47 31/07/2023
Hdiofn 1s 76 11:24:10 31/07/2023
Bsioid 1s 73 11:25:15 31/07/2023
Lavaind 4s 56, 47, 29, 88 11:26:33 31/07/2023
Ndhjdj 1s 27 11:28:07 31/07/2023
Thantaivip7 4s 99, 88, 68, 78 11:29:21 31/07/2023
Oklono 12s 88, 63, 18, 56, 16, 36, 14, 67, 13, 22, 12, 11 11:31:10 31/07/2023
Malaaiok 4s 99, 66, 88, 77 11:32:21 31/07/2023
Taolama 8s 18, 99, 19, 89, 16, 79, 17, 69 11:34:12 31/07/2023
Tung1991 4s 23, 32, 57, 75 11:38:51 31/07/2023
khanhden 4s 49, 31, 27, 08 11:53:29 31/07/2023
TTN1995 1s 24 12:03:12 31/07/2023
danhnguyen1999 12s 37, 94, 38, 35, 36, 85, 97, 64, 82, 31, 33, 60 13:18:39 31/07/2023
Tianhne 8s 25, 96, 08, 02, 31, 05, 98, 76 13:22:27 31/07/2023
hautungnguyen 8s 63, 96, 85, 30, 10, 12, 11, 73 13:26:22 31/07/2023
vinhleduy 8s 33, 13, 55, 22, 66, 01, 84, 32 13:35:27 31/07/2023
thanhtung2005 8s 34, 58, 38, 71, 81, 26, 30, 49 13:38:18 31/07/2023
vanvinhma 8s 16, 44, 19, 43, 14, 39, 10, 00 13:42:45 31/07/2023
thanhtong1990 12s 34, 85, 48, 56, 50, 09, 35, 64, 23, 45, 03, 22 13:48:21 31/07/2023
phuonganhmolly 4s 10, 63, 85, 86 13:51:15 31/07/2023
toanbaotoan 4s 66, 13, 00, 48 13:56:41 31/07/2023
phanne123 8s 55, 66, 82, 43, 05, 47, 35, 81 14:00:30 31/07/2023
anhlongdeptrai 8s 64, 87, 46, 82, 23, 10, 73, 79 14:04:50 31/07/2023
bemeobby 4s 82, 36, 21, 05 14:07:01 31/07/2023
lockykyloc 12s 85, 86, 87, 49, 36, 45, 88, 63, 80, 96, 08, 37 14:11:52 31/07/2023
tonngokhong 8s 16, 78, 48, 49, 33, 19, 79, 02 14:16:48 31/07/2023
taothao331 8s 33, 49, 48, 70, 25, 01, 02, 03 14:20:06 31/07/2023
lamchankhang 8s 46, 78, 28, 09, 33, 66, 79, 02 14:24:12 31/07/2023
baotram 8s 94, 78, 88, 96, 13, 70, 28, 63 14:26:52 31/07/2023
hoanganhhuy 8s 46, 11, 49, 45, 40, 12, 55, 63 14:30:40 31/07/2023
Thinhls 8s 03, 06, 99, 32, 88, 21, 12, 65 14:32:59 31/07/2023
behotle 8s 41, 46, 11, 19, 40, 02, 12, 05 14:33:45 31/07/2023
huyvu735 8s 49, 33, 11, 44, 55, 66, 99, 88 14:37:05 31/07/2023
longnhyb 1s 94 15:33:02 31/07/2023
vulamha 12s 45, 78, 12, 44, 56, 21, 43, 07, 76, 88, 77, 55 15:53:42 31/07/2023
longmabacgiang 12s 32, 45, 23, 04, 11, 22, 05, 55, 10, 67, 33, 44 15:55:28 31/07/2023
banglam84 8s 15, 51, 72, 21, 83, 84, 95, 67 16:46:04 31/07/2023
Hungbabi 4s 72, 27, 71, 17 16:49:09 31/07/2023
Bảng tổng hợp
Cặp số
Số lần được chọn
00 4
01 4
02 7
03 7
04 2
05 5
06 1
07 1
08 8
09 4
10 8
11 10
12 7
13 6
14 3
15 5
16 6
17 5
18 4
19 10
20 5
21 7
22 9
23 7
24 3
25 7
26 4
27 7
28 6
29 3
30 7
31 5
32 5
33 11
34 9
35 5
36 9
37 4
38 4
39 4
40 3
41 3
42 2
43 7
44 7
45 9
46 7
47 2
48 6
49 10
50 2
51 2
52 2
53 3
54 3
55 16
56 9
57 6
58 3
59 3
60 2
61 2
62 2
63 9
64 10
65 3
66 10
67 6
68 2
69 2
70 3
71 3
72 4
73 7
74 2
75 2
76 7
77 6
78 9
79 8
80 3
81 7
82 9
83 4
84 3
85 12
86 3
87 3
88 14
89 4
90 3
91 3
92 1
93 3
94 4
95 3
96 7
97 7
98 4
99 11
Thông tin dự đoán

Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 2 - ngày 31/07/2023]

Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 2 - ngày 31/07/2023]

Dự đoán kết thúc vào lúc 17:59 [thứ 2 - ngày 31/07/2023]
Trang chủ
Game dự đoán
Soi cầu
Giải mộng
Trung tâm
Diễn Đàn Thần Tài Chào mừng các bạn đến với Thantai.tv - trang web hàng đầu về xổ số 3 miền tại Việt Nam.
Chúng tôi cung cấp kết quả xổ số trực tiếp, phân tích và thống kê nhanh chóng và chính xác nhất. Bên cạnh đó còn có rất nhiều những sự kiện đặc sắc giúp người xem tham gia giải trí lành mạnh.

Kết quả xổ số

Thống kê cầu

Thống kê VIP

Tiện Ích & Công cụ

Menu mở rộng