Diễn Đàn Thần Tài
Thông báo
🧧 Chúc mừng quytung1511 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 20.000Xu! 🧧 Chúc mừng phuongnguyen59 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 59.000Xu! 🧧 Chúc mừng caubehue123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 60.000Xu! 🧧 Chúc mừng diemquynh25 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 26.000Xu! 🧧 Chúc mừng khanhha99 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 40.000Xu! 🧧 Chúc mừng kvt5192 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 35.000Xu! 🧧 Chúc mừng 020995 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 36.000Xu! 🧧 Chúc mừng phanmuiu đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 30.000Xu! 🧧 Chúc mừng theanh đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 20.000Xu! 🧧 Chúc mừng min7322 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 30.000Xu!
🧧 Chúc mừng quytung1511 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 20.000Xu! 🧧 Chúc mừng phuongnguyen59 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 59.000Xu! 🧧 Chúc mừng caubehue123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 60.000Xu! 🧧 Chúc mừng diemquynh25 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 26.000Xu! 🧧 Chúc mừng khanhha99 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 40.000Xu! 🧧 Chúc mừng kvt5192 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 35.000Xu! 🧧 Chúc mừng 020995 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 36.000Xu! 🧧 Chúc mừng phanmuiu đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 30.000Xu! 🧧 Chúc mừng theanh đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 20.000Xu! 🧧 Chúc mừng min7322 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 30.000Xu!
Soi Cầu
Xổ số miền nam
THỨ TƯ 22/11/2023 XSMN DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT
maingoc2002
maingoc2002
15 ngày trước Đã chỉnh sửa

Cấp bậc: Thần Tài VIP 0 (0 điểm)

THỨ TƯ 22/11/2023 XSMN ĐỒNG NAI DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT


DÀN ĐỀ 5 CON GIÁP:  SỬU TUẤT THÌN TÝ HỢI
14 26 38 50 62 74 86 98 03 15 27 39 51 63 75 87 99 06 18 30 42 54 66 78 90 04 16 28 40 52 64 76 88 05 17 29 41 53 65 77 89

DÀN ĐỀ 4 CON GIÁP:   SỬU TUẤT THÌN TÝ
14 26 38 50 62 74 86 98 03 15 27 39 51 63 75 87 99 06 18 30 42 54 66 78 90 04 16 28 40 52 64 76 88

DÀN ĐỀ 3 CON GIÁP:  SỬU TUẤT THÌN 
14 26 38 50 62 74 86 98 03 15 27 39 51 63 75 87 99 06 18 30 42 54 66 78

 

LOTTO 5 SỐ:
08 20 32 44 56  
LOTTO 3 SỐ:
08 20 32  
LOTTO 2 SỐ:
08 20  


================================================== 


THỨ TƯ 22/11/2023 XSMN CẦN THƠ DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT


DÀN ĐỀ 5 CON GIÁP:  MÙI SỬU TỴ THÌN TUẤT
22 34 46 58 70 82 94 09 21 33 45 57 69 81 93 03 15 27 39 51 63 75 87 99 12 24 36 48 60 72 84 96 00 06 18 30 42 54 66 78 90

DÀN ĐỀ 4 CON GIÁP:    MÙI SỬU TỴ THÌN 
22 34 46 58 70 82 94 09 21 33 45 57 69 81 93 03 15 27 39 51 63 75 87 99 12 24 36 48 60 72 84 96

DÀN ĐỀ 3 CON GIÁP:  MÙI SỬU TỴ  
22 34 46 58 70 82 94 09 21 33 45 57 69 81 93 03 15 27 39 51 63 75 87 99 

 

LOTTO 5 SỐ:
12 24 36 48 60 
LOTTO 3 SỐ:
12 24 36  
LOTTO 2 SỐ:
12 24  
 


 ============================================ 


THỨ TƯ  22/11/2023 XSMN SÓC TRĂNG DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT


DÀN ĐỀ 5 CON GIÁP: TỴ TUẤT TÝ DẦN THÂN
05 17 29 41 53 65 77 89 11 23 35 47 59 71 83 95 04 16 28 40 52 64 76 88 02 14 26 38 50 62 74 86 98 08 20 32 44 56 68 80 92

DÀN ĐỀ 4 CON GIÁP:  TỴ TUẤT TÝ DẦN
05 17 29 41 53 65 77 89 11 23 35 47 59 71 83 95 04 16 28 40 52 64 76 88 02 14 26 38 50 62 74 86 98 08

DÀN ĐỀ 3 CON GIÁP : TỴ TUẤT TÝ 
05 17 29 41 53 65 77 89 11 23 35 47 59 71 83 95 04 16 28 40 52 64 76 88 02 14 

 

LOTTO 5 SỐ:
01 13 25 37 49  
LOTTO 3 SỐ:
01 13 25  
LOTTO 2 SỐ:
01 13

THỨ TƯ 22/11/2023 XSMN DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT

THỨ TƯ 22/11/2023 XSMN DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT

THỨ TƯ 22/11/2023 XSMN ĐỒNG NAI DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT


DÀN ĐỀ 5 CON GIÁP:  SỬU TUẤT THÌN TÝ HỢI
14 26 38 50 62 74 86 98 03 15 27 39 51 63 75 87 99 06 18 30 42 54 66 78 90 04 16 28 40 52 64 76 88 05 17 29 41 53 65 77 89

DÀN ĐỀ 4 CON GIÁP:   SỬU TUẤT THÌN TÝ
14 26 38 50 62 74 86 98 03 15 27 39 51 63 75 87 99 06 18 30 42 54 66 78 90 04 16 28 40 52 64 76 88

DÀN ĐỀ 3 CON GIÁP:  SỬU TUẤT THÌN 
14 26 38 50 62 74 86 98 03 15 27 39 51 63 75 87 99 06 18 30 42 54 66 78

 

LOTTO 5 SỐ:
08 20 32 44 56  
LOTTO 3 SỐ:
08 20 32  
LOTTO 2 SỐ:
08 20  


================================================== 


THỨ TƯ 22/11/2023 XSMN CẦN THƠ DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT


DÀN ĐỀ 5 CON GIÁP:  MÙI SỬU TỴ THÌN TUẤT
22 34 46 58 70 82 94 09 21 33 45 57 69 81 93 03 15 27 39 51 63 75 87 99 12 24 36 48 60 72 84 96 00 06 18 30 42 54 66 78 90

DÀN ĐỀ 4 CON GIÁP:    MÙI SỬU TỴ THÌN 
22 34 46 58 70 82 94 09 21 33 45 57 69 81 93 03 15 27 39 51 63 75 87 99 12 24 36 48 60 72 84 96

DÀN ĐỀ 3 CON GIÁP:  MÙI SỬU TỴ  
22 34 46 58 70 82 94 09 21 33 45 57 69 81 93 03 15 27 39 51 63 75 87 99 

 

LOTTO 5 SỐ:
12 24 36 48 60 
LOTTO 3 SỐ:
12 24 36  
LOTTO 2 SỐ:
12 24  
 


 ============================================ 


THỨ TƯ  22/11/2023 XSMN SÓC TRĂNG DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT


DÀN ĐỀ 5 CON GIÁP: TỴ TUẤT TÝ DẦN THÂN
05 17 29 41 53 65 77 89 11 23 35 47 59 71 83 95 04 16 28 40 52 64 76 88 02 14 26 38 50 62 74 86 98 08 20 32 44 56 68 80 92

DÀN ĐỀ 4 CON GIÁP:  TỴ TUẤT TÝ DẦN
05 17 29 41 53 65 77 89 11 23 35 47 59 71 83 95 04 16 28 40 52 64 76 88 02 14 26 38 50 62 74 86 98 08

DÀN ĐỀ 3 CON GIÁP : TỴ TUẤT TÝ 
05 17 29 41 53 65 77 89 11 23 35 47 59 71 83 95 04 16 28 40 52 64 76 88 02 14 

 

LOTTO 5 SỐ:
01 13 25 37 49  
LOTTO 3 SỐ:
01 13 25  
LOTTO 2 SỐ:
01 13

Trang chủ
Game dự đoán
Soi cầu
Giải mộng
Trung tâm
Diễn Đàn Thần Tài Chào mừng các bạn đến với Thantai.tv - trang web hàng đầu về xổ số 3 miền tại Việt Nam.
Chúng tôi cung cấp kết quả xổ số trực tiếp, phân tích và thống kê nhanh chóng và chính xác nhất. Bên cạnh đó còn có rất nhiều những sự kiện đặc sắc giúp người xem tham gia giải trí lành mạnh.

Kết quả xổ số

Thống kê cầu

Thống kê VIP

Tiện Ích & Công cụ