Diễn Đàn Thần Tài
Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!

Soi Cầu

Xổ số miền nam

THỨ HAI 06/11/2023 XSMN DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT

maingoc2002
maingoc2002
3 tháng trước Đã chỉnh sửa

Cấp bậc: Thần Tài VIP 0 (0 điểm)

THỨ HAI 06/11/2023 XSMN  TP.HỒ CHÍ MINH DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT


DÀN ĐỀ 5 CON GIÁP:  SỬU  THÌN HỢI MÃO DẬU
03 15 27 39 51 63 75 87 99 12 24 36 48 60 72 84 96 00 05 17 29 41 53 65 77 89 01 13 25 37 49 61 73 85 97 07 19 31 43 55 67 79 91

DÀN ĐỀ 4 CON GIÁP:   SỬU  THÌN HỢI MÃO
03 15 27 39 51 63 75 87 99 12 24 36 48 60 72 84 96 00 05 17 29 41 53 65 77 89 01 13 25 37 49 61 73 85 97

DÀN ĐỀ 3 CON GIÁP:  SỬU  THÌN HỢI 
03 15 27 39 51 63 75 87 99 12 24 36 48 60 72 84 96 00 05 17 29 41 53 65 77

 

LOTTO 5 SỐ:
52 64 76 88 82 
LOTTO 3 SỐ:
52 64 76
LOTTO 2 SỐ:
52 64


================================================================== 


THỨ HAI 06/11/2023 XSMN ĐỒNG THÁP DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT


DÀN ĐỀ 5 CON GIÁP:  DẦN NGỌ DẬU TÝ TUẤT
02 14 26 38 50 62 74 86 98 10 22 34 46 58 70 82 94 07 19 31 43 55 67 79 91 04 16 28 40 52 64 76 88 06 18 30 42 54 66 78 90

DÀN ĐỀ 4 CON GIÁP: DẦN NGỌ DẬU TÝ
02 14 26 38 50 62 74 86 98 10 22 34 46 58 70 82 94 07 19 31 43 55 67 79 91 04 16 28 40 52 64 76 88 06

DÀN ĐỀ 3 CON GIÁP:DẦN NGỌ DẬU 
02 14 26 38 50 62 74 86 98 10 22 34 46 58 70 82 94 07 19 31 43 55 67 79 91

 

LOTTO 5 SỐ:
44 56 68 80 92
LOTTO 3 SỐ:
44 56 68  
LOTTO 2 SỐ:
44 56  
 
================================================================== 


THỨ HAI 06/11/2023 XSMN PHÚ YÊN DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT


DÀN ĐỀ 5 CON GIÁP:    SỬU TỴ TUẤT THÌN DẦN
56 68 80 39 51 63 75 87 99 11 23 35 47 59 71 83 95 06 18 30 42 54 66 78 90 12 24 36 48 60 72 84 96 00  02 14 26 38 50 62 74 86 98

DÀN ĐỀ 4 CON GIÁP:      SỬU TỴ TUẤT THÌN
56 68 80 39 51 63 75 87 99 11 23 35 47 59 71 83 95 06 18 30 42 54 66 78 90 12 24 36 48 60 72 84 96 00

DÀN ĐỀ 3 CON GIÁP:    SỬU TỴ TUẤT  
56 68 80 39 51 63 75 87 99 11 23 35 47 59 71 83 95 06 18 30 42 54 66 78 90

 

LOTTO 5 SỐ:
57 69 81 93 58 
LOTTO 3 SỐ:
57 69 81
LOTTO 2 SỐ:
57 69  
 
 

THỨ HAI 06/11/2023 XSMN DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT

THỨ HAI 06/11/2023 XSMN DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT

THỨ HAI 06/11/2023 XSMN  TP.HỒ CHÍ MINH DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT


DÀN ĐỀ 5 CON GIÁP:  SỬU  THÌN HỢI MÃO DẬU
03 15 27 39 51 63 75 87 99 12 24 36 48 60 72 84 96 00 05 17 29 41 53 65 77 89 01 13 25 37 49 61 73 85 97 07 19 31 43 55 67 79 91

DÀN ĐỀ 4 CON GIÁP:   SỬU  THÌN HỢI MÃO
03 15 27 39 51 63 75 87 99 12 24 36 48 60 72 84 96 00 05 17 29 41 53 65 77 89 01 13 25 37 49 61 73 85 97

DÀN ĐỀ 3 CON GIÁP:  SỬU  THÌN HỢI 
03 15 27 39 51 63 75 87 99 12 24 36 48 60 72 84 96 00 05 17 29 41 53 65 77

 

LOTTO 5 SỐ:
52 64 76 88 82 
LOTTO 3 SỐ:
52 64 76
LOTTO 2 SỐ:
52 64


================================================================== 


THỨ HAI 06/11/2023 XSMN ĐỒNG THÁP DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT


DÀN ĐỀ 5 CON GIÁP:  DẦN NGỌ DẬU TÝ TUẤT
02 14 26 38 50 62 74 86 98 10 22 34 46 58 70 82 94 07 19 31 43 55 67 79 91 04 16 28 40 52 64 76 88 06 18 30 42 54 66 78 90

DÀN ĐỀ 4 CON GIÁP: DẦN NGỌ DẬU TÝ
02 14 26 38 50 62 74 86 98 10 22 34 46 58 70 82 94 07 19 31 43 55 67 79 91 04 16 28 40 52 64 76 88 06

DÀN ĐỀ 3 CON GIÁP:DẦN NGỌ DẬU 
02 14 26 38 50 62 74 86 98 10 22 34 46 58 70 82 94 07 19 31 43 55 67 79 91

 

LOTTO 5 SỐ:
44 56 68 80 92
LOTTO 3 SỐ:
44 56 68  
LOTTO 2 SỐ:
44 56  
 
================================================================== 


THỨ HAI 06/11/2023 XSMN PHÚ YÊN DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT


DÀN ĐỀ 5 CON GIÁP:    SỬU TỴ TUẤT THÌN DẦN
56 68 80 39 51 63 75 87 99 11 23 35 47 59 71 83 95 06 18 30 42 54 66 78 90 12 24 36 48 60 72 84 96 00  02 14 26 38 50 62 74 86 98

DÀN ĐỀ 4 CON GIÁP:      SỬU TỴ TUẤT THÌN
56 68 80 39 51 63 75 87 99 11 23 35 47 59 71 83 95 06 18 30 42 54 66 78 90 12 24 36 48 60 72 84 96 00

DÀN ĐỀ 3 CON GIÁP:    SỬU TỴ TUẤT  
56 68 80 39 51 63 75 87 99 11 23 35 47 59 71 83 95 06 18 30 42 54 66 78 90

 

LOTTO 5 SỐ:
57 69 81 93 58 
LOTTO 3 SỐ:
57 69 81
LOTTO 2 SỐ:
57 69  
 
 

Trang chủ
Game dự đoán
Soi cầu
Giải mộng
Trung tâm
Diễn Đàn Thần Tài Chào mừng các bạn đến với Thantai.tv - trang web hàng đầu về xổ số 3 miền tại Việt Nam.
Chúng tôi cung cấp kết quả xổ số trực tiếp, phân tích và thống kê nhanh chóng và chính xác nhất. Bên cạnh đó còn có rất nhiều những sự kiện đặc sắc giúp người xem tham gia giải trí lành mạnh.

Kết quả xổ số

Thống kê cầu

Thống kê VIP

Tiện Ích & Công cụ

Menu mở rộng