Diễn Đàn Thần Tài
Thông báo
🧧 Chúc mừng quytung1511 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 20.000Xu! 🧧 Chúc mừng phuongnguyen59 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 59.000Xu! 🧧 Chúc mừng caubehue123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 60.000Xu! 🧧 Chúc mừng diemquynh25 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 26.000Xu! 🧧 Chúc mừng khanhha99 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 40.000Xu! 🧧 Chúc mừng kvt5192 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 35.000Xu! 🧧 Chúc mừng 020995 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 36.000Xu! 🧧 Chúc mừng phanmuiu đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 30.000Xu! 🧧 Chúc mừng theanh đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 20.000Xu! 🧧 Chúc mừng min7322 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 30.000Xu!
🧧 Chúc mừng quytung1511 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 20.000Xu! 🧧 Chúc mừng phuongnguyen59 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 59.000Xu! 🧧 Chúc mừng caubehue123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 60.000Xu! 🧧 Chúc mừng diemquynh25 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 26.000Xu! 🧧 Chúc mừng khanhha99 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 40.000Xu! 🧧 Chúc mừng kvt5192 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 35.000Xu! 🧧 Chúc mừng 020995 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 36.000Xu! 🧧 Chúc mừng phanmuiu đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 30.000Xu! 🧧 Chúc mừng theanh đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 20.000Xu! 🧧 Chúc mừng min7322 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 30.000Xu!
Soi Cầu
Xổ số miền nam
THỨ BA 21/11/2023 XSMN DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT
maingoc2002
maingoc2002
16 ngày trước Đã chỉnh sửa

Cấp bậc: Thần Tài VIP 0 (0 điểm)

THỨ BA 21/11/2023 XSMN BẾN TRE DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT


DÀN ĐỀ 5 CON GIÁP:  THÌN NGỌ HỢI DẬU TUẤT
14 26 38 50 62 74 86 98 12 24 36 48 60 72 84 96 00 10 22 34 46 58 70 82 94 07 19 31 43 55 67 79 91 06 18 30 42 54 66 78 90

DÀN ĐỀ 4 CON GIÁP: THÌN NGỌ HỢI DẬU
14 26 38 50 62 74 86 98 12 24 36 48 60 72 84 96 00 10 22 34 46 58 70 82 94 07 19 31 43 55 67 79 91

DÀN ĐỀ 3 CON GIÁP: THÌN NGỌ HỢI 
14 26 38 50 62 74 86 98 12 24 36 48 60 72 84 96 00 10 22 34 46 58 70 

 

LOTTO 5 SỐ:
24 36 48 60 72 
LOTTO 3 SỐ:
24 36 48 
LOTTO 2 SỐ:
24 36  


=========================================== 


THỨ BA 21/11/2023 XSMN VŨNG TÀU DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT


DÀN ĐỀ 5 CON GIÁP:   SỬU THÂN TÝ DẬU MÃO
30 42 54 66 78 90 03 15 27 39 51 63 75 87 99 04 16 28 40 52 64 76 88 07 19 31 43 55 67 79 91 01 13 25 37 49 61 73 85 97

DÀN ĐỀ 4 CON GIÁP: SỬU THÂN TÝ DẬU
30 42 54 66 78 90 03 15 27 39 51 63 75 87 99 04 16 28 40 52 64 76 88 07 19 31 43 55 67 79 91

DÀN ĐỀ 3 CON GIÁP:SỬU THÂN TÝ  
30 42 54 66 78 90 03 15 27 39 51 63 75 87 99 04 16 28 40 52 64 76 88 

 

LOTTO 5 SỐ:
03 15 27 39 51 
LOTTO 3 SỐ:
03 15 27  
LOTTO 2 SỐ:
03 15  
 


 ==================================== 


THỨ BA 21/11/2023 XSMN BẠC LIÊU DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT


DÀN ĐỀ 5 CON GIÁP: HỢI THÌN SỬU MÃO TỴ
22 34 46 58 70 82 94 05 17 29 41 53 65 77 89 12 24 36 48 60 72 84 96 00 01 13 25 37 49 61 73 85 97 11 23 35 47 59 71 83 95

DÀN ĐỀ 4 CON GIÁP:  HỢI THÌN SỬU MÃO
22 34 46 58 70 82 94 05 17 29 41 53 65 77 89 12 24 36 48 60 72 84 96 00 01 13 25 37 49 61 73 85 97

DÀN ĐỀ 3 CON GIÁP:  HỢI THÌN SỬU  
22 34 46 58 70 82 94 05 17 29 41 53 65 77 89 12 24 36 48 60 72 84 96 00 

 

LOTTO 5 SỐ:
08 20 32 44 56  
LOTTO 3 SỐ:
08 20 32 
LOTTO 2 SỐ:
08 20 

THỨ BA 21/11/2023 XSMN DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT

THỨ BA 21/11/2023 XSMN DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT

THỨ BA 21/11/2023 XSMN BẾN TRE DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT


DÀN ĐỀ 5 CON GIÁP:  THÌN NGỌ HỢI DẬU TUẤT
14 26 38 50 62 74 86 98 12 24 36 48 60 72 84 96 00 10 22 34 46 58 70 82 94 07 19 31 43 55 67 79 91 06 18 30 42 54 66 78 90

DÀN ĐỀ 4 CON GIÁP: THÌN NGỌ HỢI DẬU
14 26 38 50 62 74 86 98 12 24 36 48 60 72 84 96 00 10 22 34 46 58 70 82 94 07 19 31 43 55 67 79 91

DÀN ĐỀ 3 CON GIÁP: THÌN NGỌ HỢI 
14 26 38 50 62 74 86 98 12 24 36 48 60 72 84 96 00 10 22 34 46 58 70 

 

LOTTO 5 SỐ:
24 36 48 60 72 
LOTTO 3 SỐ:
24 36 48 
LOTTO 2 SỐ:
24 36  


=========================================== 


THỨ BA 21/11/2023 XSMN VŨNG TÀU DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT


DÀN ĐỀ 5 CON GIÁP:   SỬU THÂN TÝ DẬU MÃO
30 42 54 66 78 90 03 15 27 39 51 63 75 87 99 04 16 28 40 52 64 76 88 07 19 31 43 55 67 79 91 01 13 25 37 49 61 73 85 97

DÀN ĐỀ 4 CON GIÁP: SỬU THÂN TÝ DẬU
30 42 54 66 78 90 03 15 27 39 51 63 75 87 99 04 16 28 40 52 64 76 88 07 19 31 43 55 67 79 91

DÀN ĐỀ 3 CON GIÁP:SỬU THÂN TÝ  
30 42 54 66 78 90 03 15 27 39 51 63 75 87 99 04 16 28 40 52 64 76 88 

 

LOTTO 5 SỐ:
03 15 27 39 51 
LOTTO 3 SỐ:
03 15 27  
LOTTO 2 SỐ:
03 15  
 


 ==================================== 


THỨ BA 21/11/2023 XSMN BẠC LIÊU DÀN ĐỀ TUYỆT SÁT


DÀN ĐỀ 5 CON GIÁP: HỢI THÌN SỬU MÃO TỴ
22 34 46 58 70 82 94 05 17 29 41 53 65 77 89 12 24 36 48 60 72 84 96 00 01 13 25 37 49 61 73 85 97 11 23 35 47 59 71 83 95

DÀN ĐỀ 4 CON GIÁP:  HỢI THÌN SỬU MÃO
22 34 46 58 70 82 94 05 17 29 41 53 65 77 89 12 24 36 48 60 72 84 96 00 01 13 25 37 49 61 73 85 97

DÀN ĐỀ 3 CON GIÁP:  HỢI THÌN SỬU  
22 34 46 58 70 82 94 05 17 29 41 53 65 77 89 12 24 36 48 60 72 84 96 00 

 

LOTTO 5 SỐ:
08 20 32 44 56  
LOTTO 3 SỐ:
08 20 32 
LOTTO 2 SỐ:
08 20 

Trang chủ
Game dự đoán
Soi cầu
Giải mộng
Trung tâm
Diễn Đàn Thần Tài Chào mừng các bạn đến với Thantai.tv - trang web hàng đầu về xổ số 3 miền tại Việt Nam.
Chúng tôi cung cấp kết quả xổ số trực tiếp, phân tích và thống kê nhanh chóng và chính xác nhất. Bên cạnh đó còn có rất nhiều những sự kiện đặc sắc giúp người xem tham gia giải trí lành mạnh.

Kết quả xổ số

Thống kê cầu

Thống kê VIP

Tiện Ích & Công cụ