Diễn Đàn Thần Tài
Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!

XSMB Giải Đặc Biệt

Game Dự Đoán

Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 6 - ngày 28/07/2023]

admin
admin
7 tháng trước Đã chỉnh sửa

Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)

Dự đoán kết thúc vào lúc 17:59 [thứ 6 - ngày 28/07/2023]
Kết quả XS Miền bắc 28/07/2023 - Lô trực tiếp
12 15 18 22 26 27 28 34 34
38 39 44 45 48 56 64 67 68
74 75 78 79 82 83 84 87 93
Bảng dự đoán
User Hình thức Dự đoán Thời gian chốt
Nhunaoo 1s 10 23:32:06 27/07/2023
Calipho 4s 22, 28, 23, 26 23:32:49 27/07/2023
Cayryu 4s 27, 77, 78, 73 23:33:29 27/07/2023
Oklono 1s 99 23:33:55 27/07/2023
Phunxang56 1s 08 23:34:28 27/07/2023
Quancoi 4s 03, 06, 08, 90 23:35:17 27/07/2023
dungkoi199x 4s 16, 11, 15, 18 07:42:41 28/07/2023
danhnguyen1999 1s 14 08:32:51 28/07/2023
Tianhne 4s 12, 34, 11, 45 08:36:01 28/07/2023
hautungnguyen 1s 15 08:38:55 28/07/2023
vinhleduy 12s 12, 56, 34, 33, 44, 68, 13, 57, 77, 88, 99, 90 08:42:37 28/07/2023
thanhtung2005 4s 67, 54, 35, 02 08:45:15 28/07/2023
vanvinhma 4s 43, 35, 56, 04 08:48:38 28/07/2023
thanhtong1990 8s 03, 43, 06, 08, 42, 46, 95, 05 08:50:41 28/07/2023
bavuonglode 4s 74, 75, 77, 76 08:51:14 28/07/2023
phuonganhmolly 1s 29 08:53:04 28/07/2023
toanbaotoan 4s 13, 15, 18, 11 08:55:47 28/07/2023
phanne123 8s 77, 78, 79, 71, 72, 75, 57, 56 08:57:58 28/07/2023
anhlongdeptrai 4s 27, 76, 54, 25 09:00:22 28/07/2023
bemeobby 1s 11 09:01:41 28/07/2023
ATienn 4s 20, 02, 37, 73 09:03:31 28/07/2023
Caodai88 4s 57, 75, 68, 86 09:04:42 28/07/2023
lockykyloc 4s 44, 06, 41, 59 09:05:04 28/07/2023
ThanhNgoc 1s 63 09:05:47 28/07/2023
tonngokhong 1s 18 09:06:45 28/07/2023
anhbamu 4s 42, 56, 14, 52 09:07:13 28/07/2023
taothao331 4s 79, 78, 74, 85 09:08:52 28/07/2023
lamchankhang 8s 93, 53, 64, 66, 23, 35, 75, 45 09:10:50 28/07/2023
Miumiu25 4s 99, 00, 50, 05 09:11:07 28/07/2023
baotram 4s 79, 34, 56, 32 09:12:36 28/07/2023
hoanganhhuy 8s 77, 87, 56, 65, 64, 07, 13, 75 09:14:52 28/07/2023
behotle 4s 98, 56, 24, 68 09:16:30 28/07/2023
Caothutoanso 4s 66, 72, 27, 97 09:17:28 28/07/2023
huyvu735 4s 56, 45, 22, 11 09:18:07 28/07/2023
vulamha 1s 32 09:19:23 28/07/2023
longmabacgiang 4s 32, 64, 45, 65 09:20:50 28/07/2023
TQdaiHN 4s 13, 31, 46, 64 09:21:24 28/07/2023
Vinh7979 1s 65 09:26:39 28/07/2023
shopee 4s 93, 99, 74, 92 09:27:14 28/07/2023
bethu2k4 1s 67 09:29:06 28/07/2023
TTN1995 4s 34, 87, 07, 70 09:29:16 28/07/2023
xosominhngoc 4s 12, 89, 90, 53 09:32:28 28/07/2023
tiemvangnuhiep 4s 72, 09, 52, 08 09:33:09 28/07/2023
anhnamday 8s 34, 56, 57, 76, 11, 22, 35, 09 09:35:23 28/07/2023
mynhanmannhi 1s 11 09:36:44 28/07/2023
lorlauriezly 4s 43, 54, 45, 65 09:38:27 28/07/2023
danhuy7f 4s 77, 88, 76, 99 09:39:28 28/07/2023
gloriah0geula 1s 90 09:39:54 28/07/2023
bbymongto 1s 62 09:40:34 28/07/2023
tranvanhung1981 1s 12 09:40:53 28/07/2023
mindymel3gju 4s 76, 77, 78, 90 09:42:24 28/07/2023
doicongnhan1996 4s 63, 84, 64, 91 09:42:56 28/07/2023
dorxthconnie 1s 43 09:44:33 28/07/2023
huanrose9999 4s 99, 90, 98, 95 09:45:21 28/07/2023
thanduatientri 1s 45 09:46:52 28/07/2023
bdsthanhanh 1s 99 09:47:48 28/07/2023
giacatluong 1s 51 09:48:14 28/07/2023
momovip 1s 12 09:49:38 28/07/2023
thanhbinh89 4s 62, 39, 99, 91 09:50:45 28/07/2023
ttl8898 12s 99, 90, 89, 65, 23, 33, 64, 45, 34, 55, 13, 63 09:52:03 28/07/2023
anhratdeptrai 1s 99 09:52:49 28/07/2023
cindylu 1s 24 09:54:41 28/07/2023
buithaihoang2k 1s 52 09:55:41 28/07/2023
Quangdung79 4s 03, 30, 98, 96 10:07:17 28/07/2023
Ngockhanh77 4s 66, 73, 89, 91 10:17:43 28/07/2023
Phongphong27 4s 01, 17, 19, 21 10:28:57 28/07/2023
Qkhiemyn 4s 36, 38, 40, 47 10:35:01 28/07/2023
Quocha678 4s 58, 60, 61, 69 10:39:18 28/07/2023
Phungbaovn 4s 79, 80, 81, 82 10:48:15 28/07/2023
QCtranpl 4s 94, 83, 38, 49 10:53:19 28/07/2023
trumsomiennam 4s 15, 51, 75, 57 11:44:56 28/07/2023
admin 1s 21 11:58:26 28/07/2023
namtrungst 4s 12, 27, 58, 64 12:50:28 28/07/2023
Giaimongvip 4s 45, 77, 89, 44 12:53:06 28/07/2023
khanhden 1s 75 13:30:54 28/07/2023
ateoangiang96 1s 41 14:20:32 28/07/2023
hvh8811 1s 29 14:26:52 28/07/2023
namka1 12s 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 20 14:36:20 28/07/2023
kulukalaVN 4s 45, 55, 67, 76 14:40:00 28/07/2023
hduongcanQN 4s 12, 21, 57, 75 14:45:45 28/07/2023
tuankira 12s 16, 17, 18, 19, 31, 32, 33, 34, 68, 78, 90, 98 15:01:38 28/07/2023
khanhlinhdayyy 4s 04, 02, 88, 95 16:55:34 28/07/2023
Bảng tổng hợp
Cặp số
Số lần được chọn
00 1
01 1
02 3
03 3
04 2
05 2
06 3
07 2
08 4
09 2
10 1
11 7
12 8
13 6
14 3
15 5
16 3
17 3
18 5
19 3
20 2
21 4
22 4
23 4
24 2
25 1
26 1
27 4
28 1
29 2
30 1
31 2
32 4
33 3
34 7
35 4
36 1
37 1
38 2
39 1
40 1
41 2
42 2
43 4
44 3
45 9
46 2
47 1
49 1
50 1
51 2
52 3
53 2
54 3
55 2
56 9
57 6
58 2
59 1
60 1
61 1
62 2
63 3
64 7
65 5
66 3
67 3
68 4
69 1
70 1
71 1
72 3
73 3
74 3
75 8
76 6
77 8
78 5
79 4
80 1
81 1
82 1
83 1
84 1
85 1
86 1
87 2
88 3
89 4
90 8
91 3
92 1
93 2
94 1
95 3
96 1
97 1
98 4
99 10
Thông tin dự đoán

Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 6 - ngày 28/07/2023]

Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 6 - ngày 28/07/2023]

Dự đoán kết thúc vào lúc 17:59 [thứ 6 - ngày 28/07/2023]
Trang chủ
Game dự đoán
Soi cầu
Giải mộng
Trung tâm
Diễn Đàn Thần Tài Chào mừng các bạn đến với Thantai.tv - trang web hàng đầu về xổ số 3 miền tại Việt Nam.
Chúng tôi cung cấp kết quả xổ số trực tiếp, phân tích và thống kê nhanh chóng và chính xác nhất. Bên cạnh đó còn có rất nhiều những sự kiện đặc sắc giúp người xem tham gia giải trí lành mạnh.

Kết quả xổ số

Thống kê cầu

Thống kê VIP

Tiện Ích & Công cụ

Menu mở rộng