Diễn Đàn Thần Tài
Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!

Game Dự Đoán

XSMB Giải Đặc Biệt

Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 2 - ngày 30/10/2023]

admin
admin
4 tháng trước Đã chỉnh sửa

Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)

Dự đoán kết thúc vào lúc 17:59 [thứ 2 - ngày 30/10/2023]

Kết quả XS Miền bắc 30/10/2023 - Lô trực tiếp
01 01 03 03 09 18 19 22 23
36 43 44 45 49 50 53 56 74
75 81 83 83 83 84 86 87 99
Bảng dự đoán
User Hình thức Dự đoán Thời gian chốt
systemtn 1s 11 01:04:44 30/10/2023
dat345 1s 95 04:30:01 30/10/2023
canh437 1s 50 05:08:45 30/10/2023
nhinkokoko0 4s 84, 48, 97, 79 05:29:48 30/10/2023
letuan265 12s 31, 34, 32, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65 06:14:03 30/10/2023
nhocboy16 4s 16, 04, 19, 86 07:07:31 30/10/2023
dentsd 1s 82 07:15:55 30/10/2023
quytung1511 4s 95, 74, 53, 59 07:21:36 30/10/2023
haibeokkk 1s 27 07:29:21 30/10/2023
xucanaa 1s 87 07:33:02 30/10/2023
taythi000 12s 12, 75, 33, 08, 56, 93, 11, 85, 62, 25, 49, 66 07:47:44 30/10/2023
bexuxu94 8s 26, 12, 94, 04, 01, 96, 64, 30 08:10:59 30/10/2023
lan123456 4s 64, 45, 23, 11 08:13:00 30/10/2023
dungninh 4s 39, 93, 12, 75 08:24:58 30/10/2023
hung231abs 12s 66, 10, 13, 78, 35, 36, 53, 87, 72, 31, 27, 68 08:52:59 30/10/2023
vuon1234 1s 38 08:55:13 30/10/2023
0394617758 12s 66, 68, 72, 27, 87, 31, 53, 36, 35, 78, 13, 10 09:02:29 30/10/2023
trangpham 4s 48, 73, 51, 49 09:09:37 30/10/2023
duc13092001 1s 64 09:12:36 30/10/2023
cuong2023t 8s 65, 56, 58, 08, 38, 98, 28, 68 09:31:29 30/10/2023
0969longyeu 1s 57 09:33:31 30/10/2023
trang2002 12s 68, 27, 31, 72, 66, 87, 10, 53, 13, 36, 78, 35 09:40:59 30/10/2023
muyen27 1s 58 09:45:37 30/10/2023
0949178773 12s 66, 68, 10, 27, 13, 31, 78, 72, 35, 87, 36, 53 09:53:47 30/10/2023
hoabui91 8s 27, 43, 37, 46, 31, 76, 19, 30 10:08:26 30/10/2023
abc123 4s 35, 53, 37, 73 10:09:40 30/10/2023
tynhe098 1s 18 10:16:22 30/10/2023
0938788033 12s 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 71, 72, 73, 74, 75 10:45:15 30/10/2023
0365378656 4s 26, 35, 78, 93 11:02:40 30/10/2023
le12345 1s 24 11:18:39 30/10/2023
haobanhhhhh 1s 69 11:20:41 30/10/2023
matmawindr15 8s 31, 11, 83, 09, 46, 98, 10, 38 11:21:23 30/10/2023
duyto2512 8s 02, 32, 54, 57, 77, 22, 82, 75 11:56:08 30/10/2023
tianh19922000 4s 56, 67, 78, 89 11:56:59 30/10/2023
hoilamdi1992 12s 20, 21, 22, 23, 24, 25, 70, 71, 72, 73, 74, 75 11:59:28 30/10/2023
dungxin 12s 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 66, 62, 69 12:01:16 30/10/2023
anh2002 12s 01, 10, 02, 20, 09, 90, 59, 95, 78, 87, 45, 65 12:06:06 30/10/2023
0971256001 1s 44 12:13:12 30/10/2023
doilathethoi15 1s 32 12:28:31 30/10/2023
tavanlam89 12s 29, 92, 38, 83, 47, 74, 24, 42, 60, 06, 69, 96 12:34:51 30/10/2023
duchuy020907 8s 61, 63, 64, 62, 67, 66, 70, 69 12:53:09 30/10/2023
suzule25 12s 12, 84, 22, 73, 55, 88, 80, 02, 98, 89, 77, 11 13:10:25 30/10/2023
ngocka91 4s 14, 31, 56, 87 13:14:53 30/10/2023
dung32 8s 87, 78, 96, 69, 34, 67, 01, 74 13:26:49 30/10/2023
buidung99 1s 55 13:40:34 30/10/2023
lucky9999 4s 54, 02, 84, 67 13:40:38 30/10/2023
hung2005 4s 76, 45, 98, 24 14:16:14 30/10/2023
noiaydloitoi123 1s 32 14:49:10 30/10/2023
tungas2006 12s 35, 36, 66, 10, 13, 78, 53, 87, 72, 31, 27, 68 15:00:00 30/10/2023
anhquan123 12s 47, 74, 29, 92, 42, 24, 87, 78, 37, 73, 05, 44 15:11:01 30/10/2023
vuonganh12 1s 22 15:19:15 30/10/2023
anhvip123456td 12s 68, 66, 10, 13, 78, 35, 36, 53, 87, 72, 31, 27 15:34:41 30/10/2023
bemay89 1s 89 15:35:10 30/10/2023
tuyen2006 12s 78, 35, 27, 10, 87, 13, 53, 72, 68, 30, 08, 80 15:36:36 30/10/2023
vanhien030585 8s 86, 06, 20, 50, 63, 41, 72, 37 15:54:24 30/10/2023
tuanqn1 1s 78 16:17:39 30/10/2023
hero2607 1s 12 16:22:47 30/10/2023
hoangntdn87 12s 25, 23, 52, 32, 54, 45, 58, 85, 56, 65, 14, 41 16:27:16 30/10/2023
duyphongd 1s 56 16:28:44 30/10/2023
truong66 1s 23 16:34:16 30/10/2023
hamsik 1s 67 16:35:11 30/10/2023
suvip66 12s 24, 37, 84, 92, 18, 74, 54, 25, 68, 56, 39, 53 16:39:10 30/10/2023
lmd7749 1s 78 16:59:23 30/10/2023
Bảng tổng hợp
Cặp số
Số lần được chọn
01 3
02 4
04 2
05 1
06 2
08 3
09 2
10 9
11 5
12 5
13 7
14 2
16 1
18 2
19 2
20 4
21 2
22 5
23 5
24 6
25 5
26 3
27 10
28 2
29 3
30 3
31 10
32 5
33 1
34 2
35 9
36 6
37 5
38 4
39 2
41 2
42 2
43 1
44 2
45 4
46 2
47 2
48 2
49 2
50 2
51 2
52 3
53 12
54 6
55 3
56 8
57 3
58 4
59 4
60 1
61 1
62 3
63 3
64 5
65 4
66 9
67 5
68 9
69 5
70 2
71 2
72 10
73 6
74 7
75 5
76 2
77 2
78 14
79 1
80 2
82 2
83 2
84 4
85 2
86 2
87 12
88 1
89 3
90 1
92 3
93 3
94 1
95 3
96 3
97 1
98 4
Thông tin dự đoán

Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 2 - ngày 30/10/2023]

Dự đoán XSMB giải đặc biệt [thứ 2 - ngày 30/10/2023]

Dự đoán kết thúc vào lúc 17:59 [thứ 2 - ngày 30/10/2023]

Trang chủ
Game dự đoán
Soi cầu
Giải mộng
Trung tâm
Diễn Đàn Thần Tài Chào mừng các bạn đến với Thantai.tv - trang web hàng đầu về xổ số 3 miền tại Việt Nam.
Chúng tôi cung cấp kết quả xổ số trực tiếp, phân tích và thống kê nhanh chóng và chính xác nhất. Bên cạnh đó còn có rất nhiều những sự kiện đặc sắc giúp người xem tham gia giải trí lành mạnh.

Kết quả xổ số

Thống kê cầu

Thống kê VIP

Tiện Ích & Công cụ

Menu mở rộng