Diễn Đàn Thần Tài
Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!

12 Con Giáp

Game Dự Đoán

Dự đoán 12 con giáp [thứ 2 - ngày 31/07/2023]

admin
admin
6 tháng trước Đã chỉnh sửa

Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)

Dự đoán kết thúc vào lúc 17:59 [thứ 2 - ngày 31/07/2023]
Kết quả XS Miền bắc 31/07/2023 - Lô trực tiếp
01 02 02 06 15 21 31 36 37
39 41 52 60 61 61 65 67 71
76 77 83 89 90 90 94 96 96

Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2023

2023
Mão Mão Dần Dần Sửu Sửu Tý Hợi Hợi Tuất Tuất Dậu Dậu Thân Thân Mùi Mùi Ngọ Ngọ Tị Tị Thìn Thìn
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
97 98 99 00

Bảng dự đoán

User Hình thức Con giáp Thời gian chốt
dungkoi199x 2g Mùi, Thân 08:24:37 31/07/2023
Vinh7979 6g Sửu, Dần, Mão, Dậu, Tuất, Hợi 08:59:31 31/07/2023
trumsomienbac 6g Tý, Sửu, Dần, Mão, Tuất, Hợi 09:10:28 31/07/2023
trumsomiennam 6g Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu 09:11:17 31/07/2023
shopee 3g Sửu, Tị, Tuất 09:11:47 31/07/2023
anhbamu 3g Sửu, Dần, Mùi 09:15:15 31/07/2023
bethu2k4 6g Tý, Dần, Tị, Ngọ, Thân, Dậu 09:17:45 31/07/2023
tiemvangnuhiep 3g Sửu, Dần, Tuất 09:21:06 31/07/2023
xosominhngoc 3g Dần, Tuất, Hợi 09:26:32 31/07/2023
anhnamday 6g Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu 09:29:49 31/07/2023
mynhanmannhi 6g Dần, Tị, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi 09:36:04 31/07/2023
lorlauriezly 6g Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Mùi, Dậu 09:41:17 31/07/2023
Giaimongvip 2g Mão, Dậu 09:42:10 31/07/2023
danhuy7f 6g Tý, Sửu, Thìn, Tị, Dậu, Hợi 09:52:40 31/07/2023
bbymongto 6g Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Mùi, Dậu 09:55:07 31/07/2023
gloriah0geula 3g Sửu, Thân, Tuất 10:00:02 31/07/2023
mindymel3gju 3g Dần, Ngọ, Tuất 10:04:14 31/07/2023
dorxthconnie 6g Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi 10:09:54 31/07/2023
QCtranpl 2g Dần, Thân 10:11:02 31/07/2023
doicongnhan1996 6g Sửu, Tị, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi 10:14:15 31/07/2023
huanrose9999 3g Sửu, Dần, Tị 10:19:53 31/07/2023
tuankira 3g Sửu, Ngọ, Hợi 10:24:31 31/07/2023
bdsthanhanh 3g Sửu, Thìn, Mùi 10:25:39 31/07/2023
namtrungst 2g Sửu, Mùi 10:27:25 31/07/2023
giacatluong 3g Tị, Dậu, Tuất 10:30:43 31/07/2023
momovip 3g Mùi, Dậu, Hợi 10:37:57 31/07/2023
thanhbinh89 3g Sửu, Dần, Ngọ 10:42:56 31/07/2023
ttl8898 3g Sửu, Dần, Tuất 10:54:21 31/07/2023
LYLYhn 2g Tý, Ngọ 10:59:28 31/07/2023
anhratdeptrai 3g Dần, Ngọ, Hợi 10:59:47 31/07/2023
cindylu 2g Dần, Tị 11:03:25 31/07/2023
buithaihoang2k 3g Mão, Ngọ, Dậu 11:06:38 31/07/2023
Bxjjixj 1g Mão 11:12:41 31/07/2023
Nxoodjb 1g Mão 11:13:49 31/07/2023
Xjkdjn 3g Mão, Mùi, Hợi 11:16:11 31/07/2023
Bdidio 2g Thân, Hợi 11:17:01 31/07/2023
Hdiodp 2g Mùi, Thân 11:18:04 31/07/2023
Hdiofb 3g Mão, Dậu, Hợi 11:20:40 31/07/2023
Phudvh 1g Mão 11:21:47 31/07/2023
Vxidoj 6g Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi 11:23:12 31/07/2023
Hdiofn 2g Mão, Hợi 11:23:48 31/07/2023
Bsioid 1g Mão 11:24:57 31/07/2023
Lavaind 2g Dậu, Hợi 11:25:58 31/07/2023
Ndhjdj 1g Sửu 11:27:40 31/07/2023
Thantaivip7 2g Tị, Mùi 11:28:56 31/07/2023
Oklono 6g Thìn, Tị, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất 11:30:22 31/07/2023
Malaaiok 2g Sửu, Dậu 11:31:57 31/07/2023
Taolama 2g Mão, Dậu 11:33:09 31/07/2023
khanhden 3g Sửu, Thìn, Dậu 11:52:49 31/07/2023
TTN1995 2g Tị, Hợi 12:04:18 31/07/2023
danhnguyen1999 6g Dần, Tị, Ngọ, Mùi, Dậu, Hợi 13:19:58 31/07/2023
Tianhne 3g Dần, Dậu, Hợi 13:23:15 31/07/2023
hautungnguyen 3g Dần, Ngọ, Tuất 13:28:40 31/07/2023
vinhleduy 3g Sửu, Tị, Mùi 13:36:09 31/07/2023
thanhtung2005 3g Dần, Ngọ, Hợi 13:39:27 31/07/2023
vanvinhma 3g Tị, Dậu, Hợi 13:43:30 31/07/2023
thanhtong1990 3g Sửu, Dần, Tuất 13:48:58 31/07/2023
phuonganhmolly 3g Mão, Ngọ, Tuất 13:50:29 31/07/2023
toanbaotoan 3g Sửu, Dậu, Hợi 13:55:30 31/07/2023
phanne123 3g Sửu, Mùi, Hợi 13:59:42 31/07/2023
anhlongdeptrai 3g Dần, Mùi, Dậu 14:03:34 31/07/2023
bemeobby 2g Sửu, Tuất 14:06:31 31/07/2023
lockykyloc 6g Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Hợi 14:08:58 31/07/2023
tonngokhong 2g Tuất, Hợi 14:15:10 31/07/2023
taothao331 2g Tị, Hợi 14:19:09 31/07/2023
lamchankhang 3g Dần, Ngọ, Hợi 14:22:52 31/07/2023
baotram 2g Dậu, Hợi 14:26:12 31/07/2023
hoanganhhuy 1g Hợi 14:28:28 31/07/2023
Thinhls 2g Thìn, Hợi 14:29:08 31/07/2023
behotle 1g Tuất 14:32:40 31/07/2023
huyvu735 2g Dần, Tuất 14:36:18 31/07/2023
ateoangiang96 3g Ngọ, Thân, Hợi 15:18:41 31/07/2023
hồcôngdanh 6g Dần, Tị, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi 15:42:13 31/07/2023
vulamha 6g Tý, Sửu, Dần, Ngọ, Mùi, Thân 15:52:51 31/07/2023
longmabacgiang 3g Sửu, Ngọ, Mùi 15:54:58 31/07/2023
Hungbabi 3g Tị, Mùi, Tuất 16:48:43 31/07/2023

Bảng tổng hợp con giáp được chọn

Con giáp
Số lần được chọn
6
Sửu 27
Dần 28
Mão 17
Thìn 7
Tị 20
Ngọ 25
Mùi 23
Thân 13
Dậu 24
Tuất 23
Hợi 32
Thông tin dự đoán

Dự đoán 12 con giáp [thứ 2 - ngày 31/07/2023]

Dự đoán 12 con giáp [thứ 2 - ngày 31/07/2023]

Dự đoán kết thúc vào lúc 17:59 [thứ 2 - ngày 31/07/2023]
Trang chủ
Game dự đoán
Soi cầu
Giải mộng
Trung tâm
Diễn Đàn Thần Tài Chào mừng các bạn đến với Thantai.tv - trang web hàng đầu về xổ số 3 miền tại Việt Nam.
Chúng tôi cung cấp kết quả xổ số trực tiếp, phân tích và thống kê nhanh chóng và chính xác nhất. Bên cạnh đó còn có rất nhiều những sự kiện đặc sắc giúp người xem tham gia giải trí lành mạnh.

Kết quả xổ số

Thống kê cầu

Thống kê VIP

Tiện Ích & Công cụ

Menu mở rộng