Diễn Đàn Thần Tài
Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu! 🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu! 🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu! 🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu! 🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu! 🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu! 🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!

12 Con Giáp

Game Dự Đoán

Dự đoán 12 con giáp [chủ nhật - ngày 30/07/2023]

admin
admin
6 tháng trước Đã chỉnh sửa

Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)

Dự đoán kết thúc vào lúc 17:59 [chủ nhật - ngày 30/07/2023]
Kết quả XS Miền bắc 30/07/2023 - Lô trực tiếp
09 09 11 13 23 26 27 28 31
33 35 35 37 41 41 43 46 49
52 54 69 72 75 81 86 89 94

Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2023

2023
Mão Mão Dần Dần Sửu Sửu Tý Hợi Hợi Tuất Tuất Dậu Dậu Thân Thân Mùi Mùi Ngọ Ngọ Tị Tị Thìn Thìn
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
97 98 99 00

Bảng dự đoán

User Hình thức Con giáp Thời gian chốt
danhnguyen1999 1g Tuất 00:05:02 30/07/2023
Thinhls 1g Tuất 02:28:31 30/07/2023
Vinh7979 6g Tý, Sửu, Dần, Ngọ, Mùi, Thân 09:22:59 30/07/2023
doicongnhan1996 1g Ngọ 09:27:40 30/07/2023
danhuy7f 1g Sửu 09:35:42 30/07/2023
Tianhne 1g Sửu 09:40:00 30/07/2023
hautungnguyen 1g Dần 09:49:02 30/07/2023
vinhleduy 1g Sửu 09:52:11 30/07/2023
dungkoi199x 2g Thìn, Dậu 09:53:13 30/07/2023
thanhtong1990 6g Tý, Sửu, Dần, Ngọ, Mùi, Thân 09:54:03 30/07/2023
thanhtung2005 2g Dần, Ngọ 09:55:17 30/07/2023
phuonganhmolly 1g Ngọ 10:03:10 30/07/2023
toanbaotoan 1g Dần 10:08:33 30/07/2023
trumsomiennam 6g Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi 10:09:32 30/07/2023
phanne123 1g Tị 10:14:16 30/07/2023
trumsomienbac 6g Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi 10:15:25 30/07/2023
anhlongdeptrai 1g Dần 10:16:46 30/07/2023
shopee 6g Tý, Mão, Tị, Ngọ, Dậu, Hợi 10:20:38 30/07/2023
bemeobby 6g Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất 10:21:32 30/07/2023
lockykyloc 2g Sửu, Hợi 10:23:07 30/07/2023
tonngokhong 2g Sửu, Tị 10:25:56 30/07/2023
taothao331 1g Dần 10:28:50 30/07/2023
ThanhNgoc 6g Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu 10:30:45 30/07/2023
lamchankhang 1g Sửu 10:31:54 30/07/2023
baotram 2g Ngọ, Hợi 10:34:46 30/07/2023
hoanganhhuy 6g Sửu, Tị, Ngọ, Mùi, Dậu, Hợi 10:38:04 30/07/2023
behotle 6g Tý, Mão, Thìn, Tị, Mùi, Dậu 10:42:31 30/07/2023
hduongcanQN 2g Mão, Dậu 10:44:07 30/07/2023
ATienn 2g Dần, Thân 10:45:30 30/07/2023
huyvu735 6g Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu 10:46:54 30/07/2023
HVKiet 2g Dần, Thân 11:10:02 30/07/2023
ateoangiang96 3g Sửu, Ngọ, Thân 11:12:23 30/07/2023
BInhvi21 2g Sửu, Mùi 11:22:15 30/07/2023
HungNĐ 2g Tý, Ngọ 11:30:20 30/07/2023
ttl8898 6g Tý, Dần, Tị, Mùi, Dậu, Tuất 11:30:48 30/07/2023
quockhanh 3g Sửu, Ngọ, Thân 11:38:50 30/07/2023
Giaimongvip 2g Tị, Hợi 11:41:35 30/07/2023
Oktthich 1g Dần 11:52:20 30/07/2023
Karokla 6g Tý, Sửu, Tị, Ngọ, Mùi, Hợi 11:53:03 30/07/2023
longnhyb 1g Mão 11:53:26 30/07/2023
Thichladc 2g Dần, Tị 11:54:03 30/07/2023
Nhunaoo 2g Sửu, Mùi 11:54:44 30/07/2023
Okbsna 1g Dần 11:55:37 30/07/2023
Nhxjnv 1g Mão 11:56:44 30/07/2023
Hockkk 3g Mùi, Thân, Dậu 11:57:43 30/07/2023
Ondbdj 1g Sửu 11:58:32 30/07/2023
Nabdiid 1g Thân 11:59:44 30/07/2023
anhbamu 2g Sửu, Tuất 12:29:10 30/07/2023
bethu2k4 3g Dần, Tuất, Hợi 12:32:44 30/07/2023
tiemvangnuhiep 6g Sửu, Dần, Mão, Dậu, Tuất, Hợi 12:40:39 30/07/2023
xosominhngoc 6g Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất 12:47:44 30/07/2023
anhnamday 6g Tý, Mão, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất 12:55:30 30/07/2023
mynhanmannhi 6g Tý, Mão, Thìn, Tị, Mùi, Tuất 12:59:20 30/07/2023
Tung1991 2g Thìn, Tuất 13:01:37 30/07/2023
lorlauriezly 6g Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi 13:02:45 30/07/2023
emgaimuann37 2g Thìn, Tuất 13:04:57 30/07/2023
giacatluong 6g Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi 13:09:16 30/07/2023
momovip 6g Sửu, Mão, Tị, Mùi, Thân, Tuất 13:11:59 30/07/2023
thanhbinh89 6g Sửu, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Tuất 13:15:57 30/07/2023
anhratdeptrai 6g Sửu, Tị, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất 13:20:00 30/07/2023
buithaihoang2k 6g Sửu, Thìn, Tị, Mùi, Thân, Tuất 13:24:07 30/07/2023
Phungbaovn 2g Thìn, Tuất 13:31:38 30/07/2023
tranvanhung1981 3g Mùi, Thân, Hợi 15:04:15 30/07/2023
huanrose9999 6g Tý, Sửu, Dần, Ngọ, Mùi, Thân 15:13:40 30/07/2023
bdsthanhanh 6g Tý, Sửu, Tị, Ngọ, Mùi, Hợi 15:16:21 30/07/2023
dorxthconnie 6g Sửu, Dần, Mão, Mùi, Thân, Dậu 15:18:01 30/07/2023
mindymel3gju 6g Tý, Sửu, Dần, Ngọ, Mùi, Thân 15:20:07 30/07/2023
gloriah0geula 6g Tý, Sửu, Tị, Ngọ, Mùi, Hợi 15:21:12 30/07/2023
bbymongto 6g Sửu, Dần, Mão, Mùi, Thân, Dậu 15:22:27 30/07/2023
cindylu 6g Tý, Sửu, Dần, Ngọ, Mùi, Thân 15:26:28 30/07/2023
khanhlinhdayyy 3g Ngọ, Thân, Tuất 15:34:32 30/07/2023
thuantiensinh72 6g Mão, Tị, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi 15:45:41 30/07/2023

Bảng tổng hợp con giáp được chọn

Con giáp
Số lần được chọn
16
Sửu 31
Dần 24
Mão 17
Thìn 13
Tị 20
Ngọ 25
Mùi 29
Thân 22
Dậu 18
Tuất 20
Hợi 16
Thông tin dự đoán

Dự đoán 12 con giáp [chủ nhật - ngày 30/07/2023]

Dự đoán 12 con giáp [chủ nhật - ngày 30/07/2023]

Dự đoán kết thúc vào lúc 17:59 [chủ nhật - ngày 30/07/2023]
Trang chủ
Game dự đoán
Soi cầu
Giải mộng
Trung tâm
Diễn Đàn Thần Tài Chào mừng các bạn đến với Thantai.tv - trang web hàng đầu về xổ số 3 miền tại Việt Nam.
Chúng tôi cung cấp kết quả xổ số trực tiếp, phân tích và thống kê nhanh chóng và chính xác nhất. Bên cạnh đó còn có rất nhiều những sự kiện đặc sắc giúp người xem tham gia giải trí lành mạnh.

Kết quả xổ số

Thống kê cầu

Thống kê VIP

Tiện Ích & Công cụ

Menu mở rộng